Hjälptjänster

logo

Gemensamma skrivregler

Hagfors kommuns texter ska uppfattas som tydliga, korrekta och lättillgängliga. För att nå det målet använder vi gemensamma skrivregler.

Biler som illustrerar tonen i kommunens skrivguide

Ett syfte med de grafiska riktlinjerna – och kanske det viktigaste – är att de ska underlätta för mottagaren att ta till sig budskapet.

Exempel på skrivregler

 • Genom en informativ och lockande rubrik fångar du läsarens intresse.
 • Skriv det viktigaste överst och använd styckeindelning för att texten ska bli lättläst.
 • Använd ett personligt tilltal, ett så kallat du-tilltal.
 • Använd inte stor bokstav i Du eller Ni i löpande text, det skapar onödig distans till mottagaren.
 • Fokusera på ett budskap åt gången och undvik byråkratiskt språk i den mån det är möjligt.
 • Skriv korta rubriker. Vi sätter aldrig ut skiljetecken i rubrikerna.

Läs mer i kommunens skrivguide.

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-04-11

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se