logo

Gemensamma skrivregler

Hagfors kommuns texter ska uppfattas som tydliga, korrekta och lättillgängliga. För att nå det målet använder vi gemensamma skrivregler.

Biler som illustrerar tonen i kommunens skrivguide

Ett syfte med de grafiska riktlinjerna – och kanske det viktigaste – är att de ska underlätta för mottagaren att ta till sig budskapet.

Exempel på skrivregler

  • Genom en informativ och lockande rubrik fångar du läsarens intresse.
  • Skriv det viktigaste överst och använd styckeindelning för att texten ska bli lättläst.
  • Använd ett personligt tilltal, ett så kallat du-tilltal.
  • Använd inte stor bokstav i Du eller Ni i löpande text, det skapar onödig distans till mottagaren.
  • Fokusera på ett budskap åt gången och undvik byråkratiskt språk i den mån det är möjligt.
  • Skriv korta rubriker. Vi sätter aldrig ut skiljetecken i rubrikerna.

Läs mer i kommunens skrivguide.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.