Hjälptjänster

logo

Pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiska organisation.

Syfte

 • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
 • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
 • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i verksamhetsplaneringen
 • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, utskott och förvaltning
 • Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i styrelser, utskott och förvaltning
 • Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
 • Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Pensionärsrådet består av 11 ledamöter och 11 personliga ersättare. Fyra ledamöter och fyra ersättare utses av kommunen och sju ledamöter och sju ersättare utses av pensionärsföreningarna.

De pensionärsföreningar som finns representerade i rådet är

 • Hagfors pensionärsförening
 • Ekshärads pensionärsförening
 • Norra Råda pensionärsförening
 • Sunnemo pensionärsförening
 • Sveriges pensionärsförbund, Älvdalingen, Ekshärad
 • Sveriges pensionärsförbund, Hagfors-Uddeholm

Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger varje år.


Planerade sammanträdesdagar 2020

2020-03-17-INSTÄLLT!

2020-06-09

2020-09-15

2020-11-17


Protokoll 2020


Protokoll 2019

2019-11-26PDF (pdf, 327.4 kB)

2019-10-03PDF (pdf, 315.9 kB)

2019-06-04PDF (pdf, 257.2 kB)

2019-03-12PDF (pdf, 47.6 kB)

Protokoll 2018

2018-11-20PDF (pdf, 39.2 kB)

2018-09-25PDF (pdf, 34.1 kB)

2018-05-22PDF (pdf, 25.9 kB)

2018-03-20PDF (pdf, 40.8 kB)

Protokoll 2017

2017-11-14PDF (pdf, 28.2 kB)

2017-09-19PDF (pdf, 36.7 kB)

2017-05-16PDF (pdf, 37.9 kB)

2017-03-14PDF (pdf, 41.9 kB)


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-03-16

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKTUPPGIFTER

  Ordförande
  Thony Liljemark (OR)
  070-181 44 05
  thony.liljemark@hagfors.se

  Vice ordförande
  Catharina Nordblom Lange
  070-654 49 36

  Sekreterare
  Malin Qvicker
  0563-185 79
  kommun@hagfors.se

  Föreningsbidrag 2020

  RiktlinjerPDF (pdf, 143.8 kB)

  InformationPDF (pdf, 163.4 kB)

  AnsökningsblankettPDF (pdf, 85.9 kB)

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se