logo

Pensionärsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens politiska organisation.

Syfte

 • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
 • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
 • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i verksamhetsplaneringen
 • Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, utskott och förvaltning
 • Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i styrelser, utskott och förvaltning
 • Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
 • Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
 • Pensionärsrådet består av 11 ledamöter och 11 personliga ersättare. Fyra ledamöter och fyra ersättare utses av kommunen och sju ledamöter och sju ersättare utses av pensionärsföreningarna.

De pensionärsföreningar som finns representerade i rådet är

 • Hagfors pensionärsförening
 • Ekshärads pensionärsförening
 • Norra Råda pensionärsförening
 • Sunnemo pensionärsförening
 • Sveriges pensionärsförbund, Älvdalingen, Ekshärad
 • Sveriges pensionärsförbund, Hagfors-Uddeholm
 • Svenska KommunalPensionärernas Förbund


Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger varje år

Planerade sammanträdesdagar 2022

2022-11-15

Protokoll 2022

2022-09-13 Pdf, 495.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-07 Pdf, 488.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-15 Pdf, 465.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll 2021

2021-11-16 Pdf, 423.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-09-14 Pdf, 344.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-06-08 Pdf, 239.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-03-16 Pdf, 401.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll 2020

2020-11-17 Pdf, 207.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll 2019

2019-11-26 Pdf, 327.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-03 Pdf, 315.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-06-04 Pdf, 257.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-03-12 Pdf, 47.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll 2018

2018-11-20 Pdf, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-25 Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-22 Pdf, 25.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-03-20 Pdf, 40.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se

Vice ordförande
Catharina Nordblom Lange
070-654 49 36

Sekreterare
Malin Qvicker
0563-185 79
kommun@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.