logo

Grävlingar

Grävlingar räknas inte som skadedjur eftersom de inte orsakar olägenheter för människors hälsa. Däremot kan de ställa till stora problem för dig som fastighetsägare. De kan orsaka skador på hus när den gräver gryt eller skapar latrin under dem. Grävlingen attackerar normalt inte människor, men kan bita ifrån om den blir överraskad eller trängd. Grävlingen är aktiv i skymningen och på natten. Den är vanligen en enstöring, men kan gräva omfattande gryt, som bebos av flera familjer.

Ansvar

Grävlingar är inget skadedjur eftersom de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren får själv ta ansvar för att vidta åtgärder mot grävling. Kontakta ditt försäk­rings­bolag vid skador på ditt hus.

Information från Naturvårdsverket

  • Man bör se upp om grävlingen börjar boa in sig under byggnationer. Den skickliga grävaren kan bygga stora gryt.
  • Försök så snart du sett att den försöker ta sig in att avskräcka den genom att applicera trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver.
  • Ingången bör sättas igen och husgrunden tätas. Det måste ske nattetid när den nattaktiva grävlingen är ute.
  • Man kan kontrollera om grävlingen är borta genom att ställa en pinne på lut framför öppningen.

Olika sätt som du kan göra för att bli av med grävlingar

  • Markera revir. Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar du för grävlingen att reviret är upptaget.
  • För oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar eller genom att sätta ut en radio. Kom ihåg bara att har du nära till grannar kan det finnas risk att du kommer störa dom så hör med dom först.
  • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
  • Lägg ut blodmjöl. Grävlingar tycker inte om lukten av blodmjöl. Därför kan du sprida det på tomten.

Skyddsjägaren

Under vissa förutsättningar får grävlingar fångas in och avlivas. Kontakta jakträttsinnehavare i din trakt för råd och information. Den allmänna jakttiden på grävling är mellan 1 augusti och 15 februari. Men skyddsjakt kan tillåtas hela året på vissa villkor. Grävlingar får enbart tas under jaktsäsongen och skytten får endast flytta/skjuta av de grävlingar på fastighetsägarens mark, inte där jakträttsinnehavarna/jägare har jakträtt. Om du är osäker om du bor inom detaljplan eller utanför kontakta miljö- och byggkontoret för information.

Inom detaljplan

I områden med detaljplan får endast person med särskilt tillstånd (kommunjägare) avlossa skott.

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder och kontakta en jägare.

Alternativ till skyddsjakt

Genom olika skrämsel­anordningar kan man skrämma bort grävlingar som gräver under byggnader. Grävlingarna förknippar obehaget med platsen och ger sig av för att hitta en lugnare plats att gräva sitt gryt.


Sidansvarig

Senast ändrad