Hjälptjänster

logo

Reservation

En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet.

Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. En skriftlig reservation ska vara inlämnad innan protokollet justeras.

Partibeteckning * (obligatorisk)
Partibeteckning


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-01-15

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se