logo

Reservation

En förtroendevald som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet.

Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. En skriftlig reservation ska vara inlämnad innan protokollet justeras.





Partibeteckning * (obligatorisk)
Partibeteckning










Sidansvarig

Senast ändrad