logo

Sandupptagning

Ett tydligt vårtecken är när vi tar bort grus och sand som har använts under vintern för att minska halkan på våra gator, gång- och cykelvägar.

När vi ser att våren är här för att stanna är det dags att ta bort grus och sand som skyddat mot halka under vintern. För att sanden ska kunna tas upp måste snö och is vara borta från gator, trottoarer och gång- och cykelvägar. Dessutom bör temperaturen hålla sig över noll grader för att minska risken för frosthalka.

När vi börjar att sopa gator och vägar prioriteras centrumgator, trottoarer samt gång- och cykelvägar i första etappen och fortsätter sedan till villaområden.

Hjälp oss gärna
För att sandupptagningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att vi samarbetar och hjälps åt. Parkera gärna din bil vid närliggande större parkeringar under tiden som vi sopar gatorna.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

Driftledare Gata/Trafik/Park
Malin Skoog
0563-186 70
malin.skoog@hagfors.se