logo

Agera Värmland

Agera är en ideell förening där Hagfors kommun och övriga 15 kommuner i länet är medlemmar. Föreningens ändamål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Föreningens arbete utgår från och verkar för principen om alla människors lika värde, rättigheter och värdighet samt ett samhälle fritt från diskriminering och hot mot våra demokratiska värden.

Agera arbetar förebyggande mot våldbejakande extremism som innefattar vit-maktmiljön, den autonoma miljön samt religiös extremism och det sker främst genom kunskapshöjande insatser riktat till flera målgrupper såsom skolan, socialtjänst och fackförbund.

Föreningen driver för närvarande projektet "Värna Värmland mot våldsbejakande extremism" med stöd från:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Agera Värmland driver en av antidiskrimineringsbyråerna i Sverige med uppdrag att förebygga diskriminering. Antidiskrimineringsbyråns uppdrag är att förebygga diskriminering genom kurs- och seminarieverksamhet samt att ge råd och stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade eller har frågor om diskriminering.

Rådgivning

Antidiskrimineringsbyrån har kostnadsfri juridisk rådgivning för alla Värmlands invånare. Det går att kontakta rådgivningen anonymt.
Telefon: 070-788 59 31 Telefontider: måndag - fredag: kl 09:30 – 11:30
E-post: diskriminering@ageravarmland.se

Publicerad av

Senast ändrad