logo

Förebyggande insatser för äldre

Från flera håll i samhället pratar man om folkhälsa och att det är viktigt att vara medveten om sin egen situation samt hur man kan påverka sin egen hälsa.

Individ- och omsorgsavdelningen i Hagfors kommun vill att varje persons egna resurser och möjligheter ska tillvaratas och stärkas. Vi tror att kunskap och medvetenhet om olika saker kan påverka hälsan på ett bra sätt.

Vi erbjuder personer som fyllt eller fyller 75 år, och som inte har tät kontakt med kommunens hemsjukvård, att delta i seniorträffar. Alla aktuella personer får en inbjudan per post.

Vi träffas vid fyra tillfällen, delar erfarenheter och ger varandra råd om hur man kan behålla sin hälsa och självständighet under livets gång.

Exempel på samtalsämnen under träffarna:

  • Hur kan jag fortsätta vara fysiskt aktiv?
  • Hur kan jag undvika att ramla?
  • Vad är hälsa, och hur kan jag påverka den?
  • Spelar det någon roll vad jag äter?
  • Hur kan jag påverka vardagslivet och mina dagliga aktiviteter?
  • Vilket stöd och hjälp finns det att få när jag behöver det?
  • Vad betyder gemenskapen med andra?

Sidansvarig

Senast ändrad