logo

Miljömål och hållbarhetsarbete

Miljö- och hållbarhetsfrågor är en av vår tids stora utmaningar och självklart är vi med i arbetet för en grön framtid. Hagfors kommun ska vara en attraktiv, skön, säker och giftfri plats att leva och bo på. Det är ett av våra fem prioriterade områden - Hagfors kommun ska vara en god grön kommun.

Globalt står vi inför en rad viktiga miljö- och klimatutmaningar. Det är något som vi måste ha på vår agenda nationellt, regionalt och lokalt. Genom Agenda 2023 har miljömål för Sverige definierats. Dessa miljömål har sedan brutits ner på regional och lokal nivå.

Här kan du läsa om våra miljömål och hållbarhetsarbeten. Tillsammans bidrar vi till en långsiktigt hållbar framtid.

undersida bild

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljöstrateg

Liisa Larsson
0563-185 37
076-318 73 60
liisa.larsson@hagfors.se