logo

Råd för funktionshinderfrågor

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer i Hagfors kommun.

Syftet med det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är att

 • lyfta in handikapperspektivet i samhällsplaneringen och i kommunens verksamheter
 • tillskapa ett forum för kunskapsspridning och opinionsbildning
 • främja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna
 • öka kunskaper om funktionshinder

Målet med rådets arbete är att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder.

Hagfors kommuns råd för funktionshinderfrågor är ett samrådsorgan i frågor av generell betydelse och behandlar inte enskilda personers ärenden.

Arbetsuppgifter som kan bli aktuella för rådet är

 • ­att vara remissinstans i frågor angående fysisk planering, boende och samhällsservice i övrigt till funktionshindrade
 • att hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och följa förändringar i efterfrågan på dessa
 • att insamla och förmedla funktionshindrades synpunkter på och erfarenheter av kommunens planering och samhällsservice
 • att följa den allmänna utvecklingen på inom området som rör funktionshinder

Rådet för funktionshinderfrågor består av 9 ledamöter och 9 personliga ersättare. Kommunen utser fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare, och handikapporganisationerna utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

De föreningar som finns representerade i rådet är

 • DHR Hagfors – Munfors
 • RF Reumatikerförbundet
 • HRF Hörselskadades förbund
 • HjärtLung Hagfors-Munkfors

Råd för funktionshinderfrågor sammanträder fyra gånger per år

Planerade sammanträdesdagar 2021

2021-03-16

2021-06-08

2021-09-14

2021-11-16


Protokoll 2021

2021-09-14 Pdf, 527.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 527.7 kB)

2021-06-08 Pdf, 295.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 295.9 kB)

2021-03-16 Pdf, 397.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 397.4 kB)

Protokoll 2020

2020-11-17 Pdf, 339.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 339.3 kB)

Protokoll 2019

2019-11-26 Pdf, 324.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 324.7 kB)

2019-10-03 Pdf, 326.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 326.8 kB)

2019-06-04 Pdf, 214.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 214.5 kB)

2019-03-12 Pdf, 44 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 44 kB)

Protokoll 2018

2018-11-20 Pdf, 43.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 43.4 kB)

2018-09-25 Pdf, 36 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 36 kB)

2018-05-22 Pdf, 43.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 43.8 kB)

2018-03-20 Pdf, 42.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 42.4 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se

Vice ordförande
Thomas Pettersson
0563-616 75
dhrthomas@gmail.com

Sekreterare
Malin Qvicker
0563-185 79
kommun@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.