Hjälptjänster

logo

Råd för funktionshinderfrågor

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer i Hagfors kommun.

Syftet med det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är att

 • lyfta in handikapperspektivet i samhällsplaneringen och i kommunens verksamheter
 • tillskapa ett forum för kunskapsspridning och opinionsbildning
 • främja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna
 • öka kunskaper om funktionshinder

Målet med rådets arbete är att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder.

Hagfors kommuns råd för funktionshinderfrågor är ett samrådsorgan i frågor av generell betydelse och behandlar inte enskilda personers ärenden.

Arbetsuppgifter som kan bli aktuella för rådet är

 • ­att vara remissinstans i frågor angående fysisk planering, boende och samhällsservice i övrigt till funktionshindrade
 • att hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och följa förändringar i efterfrågan på dessa
 • att insamla och förmedla funktionshindrades synpunkter på och erfarenheter av kommunens planering och samhällsservice
 • att följa den allmänna utvecklingen på inom området som rör funktionshinder

Rådet för funktionshinderfrågor består av 9 ledamöter och 9 personliga ersättare. Kommunen utser fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare, och handikapporganisationerna utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.


De föreningar som finns representerade i rådet är

 • DHR Hagfors - Munfors
 • SRF Synskadades riksförbund
 • RF Reumatikerförbundet
 • HRF Hörselskadades förbund
 • Hjärt- och lungsjukas förening

Funktionshinderrådet sammanträder fyra gånger per år.


Planerade sammanträdesdagar 2020

2020-03-17-INSTÄLLT!

2020-06-09-INSTÄLLT!

2020-09-15-INSTÄLLT!

2020-11-17


Protokoll 2020


Protokoll 2019

2019-11-26PDF (pdf, 324.7 kB)

2019-10-03PDF (pdf, 326.8 kB)

2019-06-04PDF (pdf, 214.5 kB)

2019-03-12PDF (pdf, 44 kB)

Protokoll 2018

2018-11-20PDF (pdf, 43.4 kB)

2018-09-25PDF (pdf, 36 kB)

2018-05-22PDF (pdf, 43.8 kB)

2018-03-20PDF (pdf, 42.4 kB)

Protokoll 2017

2017-11-14PDF (pdf, 35.3 kB)

2017-09-19PDF (pdf, 38.6 kB)

2017-05-16PDF (pdf, 36.1 kB)

2017-03-14PDF (pdf, 37.4 kB)


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-08-27

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se

Vice ordförande
Thomas Pettersson
0563-616 75
dhrthomas@gmail.com

Sekreterare
Malin Qvicker
0563-185 79
kommun@hagfors.se

Föreningsbidrag 2020

RiktlinjerPDF (pdf, 119.8 kB)

InformationPDF (pdf, 168.8 kB)

AnsökningsblankettPDF (pdf, 140.1 kB)

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se