logo

Råd för funktionshinderfrågor

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer i Hagfors kommun.

Syftet med det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är att

 • lyfta in handikapperspektivet i samhällsplaneringen och i kommunens verksamheter
 • tillskapa ett forum för kunskapsspridning och opinionsbildning
 • främja samarbetet mellan kommunen och handikapporganisationerna
 • öka kunskaper om funktionshinder

Målet med rådets arbete är att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder.

Hagfors kommuns råd för funktionshinderfrågor är ett samrådsorgan i frågor av generell betydelse och behandlar inte enskilda personers ärenden.

Arbetsuppgifter som kan bli aktuella för rådet är

 • ­att vara remissinstans i frågor angående fysisk planering, boende och samhällsservice i övrigt till funktionshindrade
 • att hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och följa förändringar i efterfrågan på dessa
 • att insamla och förmedla funktionshindrades synpunkter på och erfarenheter av kommunens planering och samhällsservice
 • att följa den allmänna utvecklingen på inom området som rör funktionshinder

Rådet för funktionshinderfrågor består av 9 ledamöter och 9 personliga ersättare. Kommunen utser fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare, och handikapporganisationerna utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

De föreningar som finns representerade i rådet är

 • RF Reumatikerförbundet
 • HRF Hörselskadades förbund
 • HjärtLung Hagfors-Munkfors


Råd för funktionshinderfrågor sammanträder fyra gånger per år

Planerade sammanträdesdagar 2024

 


2024-06-18
2024-09-10
2024-11-12

Protokoll 2024

2024-03-12 Pdf, 117.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Protokoll 2023

2023-11-14 Pdf, 278.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-09-12 Pdf, 274.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-06-13 Pdf, 485.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-14 Pdf, 325.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Protokoll 2022

2022-11-15 Pdf, 650.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-13 Pdf, 474.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-06-07 Pdf, 487.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-15 Pdf, 484.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Protokoll 2021

2021-11-16 Pdf, 325.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-09-14 Pdf, 527.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-06-08 Pdf, 295.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-03-16 Pdf, 397.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Protokoll 2020

2020-11-17 Pdf, 339.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Protokoll 2019

2019-11-26 Pdf, 324.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-10-03 Pdf, 326.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-06-04 Pdf, 214.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2019-03-12 Pdf, 44 kB, öppnas i nytt fönster.


Protokoll 2018

2018-11-20 Pdf, 43.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-09-25 Pdf, 36 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-05-22 Pdf, 43.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2018-03-20 Pdf, 42.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se

Vice ordförande
Anita Fridberg
anita.fridberg@hagfors.se

Sekreterare
Eva pettersson
0563-186 60
kommun@hagfors.se