logo

Hagfors 7 styrkor

Hagforsstrategin innehåller 7 styrkor för vår kommun. Var och en för sig är de inte unika. Men tillsammans stärker de varandra och utgör Hagfors särprägel.

7 styrkor

Några av styrkorna förknippas redan starkt med kommunen idag. Andra är inte så kända i eller utanför kommunen, men de har stor betydelse för Hagfors utveckling.

Vi ska på sikt flytta fram våra positioner och stärka vår konkurrenskraft genom att bygga vidare på våra redan kända styrkor. Samtidigt ska vi öka kännedomen om de styrkor som inte är så kända.

Styrkorna är vår gemensamma plattform för vår kommunikation och marknadsföring. Den kan alla vara med och bidra till. Genom att bli goda ambassadörer för vår kommun och prata gott om våra styrkor kan vi både stärka vår självkänsla och stolthet men också stärka bilden andra har av oss för att öka vår attraktionskraft.

Sidansvarig

Senast ändrad