logo

Ansökan och antagning

En ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå ska lämnas in till den sökandes hemkommun, alltså den kommun där sökanden bor. Om den sökande ansöker om att få gå en utbildning som anordnas av en annan huvudman än hemkommunen ska hemkommunen så fort som möjligt skicka ansökan vidare till den huvudmannen.

Källa: 20 kapitlet 21 § skollagen.

Vuxenutbildningen i Hagfors anordnar ett antal yrkesinriktade utbildningar i egen regi. Till våra yrkesinriktade utbildningar, Industri Bas och fördjupning CNC eller svets samt Vård-och omsorgsutbildning gäller ansökan senast 30 oktober för utbildningsstart januari.

Vid utbildningsstart augusti gäller ansökan senast 15 juni.

Se utförlig information under respektive utbildningsflik.

Vid fler sökande än platser sker ett urval enligt förordningen om vuxenutbildning.

Du som behöver konkurrenskomplettera eller läsa behörighetsgivande kurser på gymnasienivå har möjlighet att starta vid olika tillfällen, dels
vecka 35 eller 4 .

Därutöver finns möjligheten till prövning/tentamen veckorna 17 samt 43. Kort ansökningsperiod för tentamensveckorna. Kontakta vuxenutbildningen för vidare information.

Samverkan värmland kring yrkesvuxutbildningar

Värmlands 16 kommuner har ingått ett samverkansavtal vilket innebär ett breddat utbud att utbildningsmöjligheter för dig som önskar studera en yrkesinriktad utbildning.

Det gemensamma utbudet nås via länk i högerspalt. Vid frågor kontakta vår studie-och yrkesvägledare.

Ansökan till kurser på gymnasienivå nås också via länk.

Elever som studerar på vård- och omsorgsutbildningen i Hagfors

Sidansvarig

Senast ändrad