Hjälptjänster

logo

Lokala regler, föreskrifter och avgifter

Här hittar du författningssamlingen, som bland annat innehåller taxor och avgifter och föreskrifter för renhållning, torghandel och hälsoskydd.

Allmänna bestämmelser

Grafisk profil

Föreskrifter

Avfallsplanen och renhållningsordningen

Lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 123.4 kB)

Lokala ordningsföreskrifter för torghandelPDF (pdf, 98.4 kB)

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Interna bestämmelser

ArkivreglementePDF (pdf, 120.4 kB)

AttestreglementePDF (pdf, 155.2 kB)

Intern kontroll reglementePDF (pdf, 189.8 kB)

Riktlinjer och arvodesbestämmelser förtroendevaldaPDF (pdf, 130.8 kB)

RepresentationspolicyPDF (pdf, 186.4 kB)

Bolagsordningar och ägandedirektiv

Bolagsordning Hagfors Energi ABPDF (pdf, 141.2 kB)

Bolagsordning Hagforshem ABPDF (pdf, 147.8 kB)

Bolagsordning Hagforshem AB tilläggPDF (pdf, 38.9 kB)

Ägardirektiv Hagfors Energi ABPDF (pdf, 296.5 kB)

Ägardirektiv Hagforshem ABPDF (pdf, 253.8 kB)

Arbetsordningar, reglementen och förbundsordningar

Kommunfullmäktiges arbetsordningPDF (pdf, 623.5 kB)

Reglemente för kommunstyrelsenPDF (pdf, 230.2 kB)

Reglemente för valnämndenPDF (pdf, 70 kB)

Reglemente för revisorernaPDF (pdf, 372.4 kB)

Reglemente för miljö- och byggnämndPDF (pdf, 103.5 kB)

Reglemente för pensionärsrådPDF (pdf, 117.9 kB)

Reglemente för funktionshinderrådPDF (pdf, 82.4 kB)

Delegeringsordning för kommunstyrelsenPDF (pdf, 595.5 kB)

Förbundsordning för Värmlands läns VårdförbundPDF (pdf, 821.4 kB)

Taxor och avgifter

BrandskyddstaxaPDF (pdf, 319.8 kB)

KopieringstaxaPDF (pdf, 42.6 kB)

VA-taxa PDF (pdf, 130.8 kB)

Renhållningstaxa PDF (pdf, 244.1 kB)

SotningstaxaPDF (pdf, 329.6 kB)

Taxa för Hagfors kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningenPDF (pdf, 234.8 kB)

Vård- och omsorgstaxaPDF (pdf, 628.4 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se