logo

Lokala regler, föreskrifter och avgifter

Här hittar du författningssamlingen, som bland annat innehåller taxor och avgifter och föreskrifter för renhållning, torghandel och hälsoskydd.

Allmänna bestämmelser

Grafisk profil

Föreskrifter

Avfallsplanen och renhållningsordningen

Lokala ordningsföreskrifter Pdf, 12.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Interna bestämmelser

Arkivreglemente Pdf, 120.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Attestreglemente Pdf, 155.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Intern kontroll reglemente Pdf, 189.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer och arvodesbestämmelser förtroendevalda Pdf, 110.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Representationspolicy Pdf, 186.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolagsordningar och ägandedirektiv

Bolagsordning Hagfors Energi AB Pdf, 141.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolagsordning Hagforshem AB Pdf, 147.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolagsordning Hagforshem AB tillägg Pdf, 38.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägardirektiv Hagfors Energi AB Pdf, 296.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägardirektiv Hagforshem AB Pdf, 253.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordningar, reglementen och förbundsordningar

Kommunfullmäktiges arbetsordning Pdf, 623.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 230.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för valnämnden Pdf, 70 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för revisorerna Pdf, 372.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för miljö- och byggnämnd Pdf, 103.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för pensionärsråd Pdf, 117.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för funktionshinderråd Pdf, 82.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Pdf, 937.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Förbundsordning för Värmlands läns Vårdförbund Pdf, 821.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

Anvisningar och regelverk för grävning och återställande på kommunal mark Pdf, 611.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddstaxa Pdf, 319.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kopieringstaxa Pdf, 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-taxa, från 1 januari 2024 Pdf, 233.8 kB.

Renhållningstaxa, från 1 januari 2024 Pdf, 387.2 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-taxa, från 1 juli 2024 Pdf, 161.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Renhållningstaxa, från 1 juli 2024 Pdf, 214.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sotningstaxa Pdf, 329.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för markupplåtelse, nyttjande av offentlig plats Pdf, 216.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för Hagfors kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Pdf, 234.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgstaxa Pdf, 628.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Entrépriser Hagfors badhus Pdf, 202.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad