logo

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte är klar med dina grundskoleämnen och inte är behörig att söka till ett nationellt program inom gymnasieskolan.

Individuellt alternativ utformas efter dina förusättningar så att du ska kunna gå vidare till yrkesintroduktion, programinriktat individuellt val, annan utbildning eller komma ut i arbete. Alternativet kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen, karaktärsämnen, praktik eller motivationsinsatser. I svenska språket har du kommit så långt att du kan börja läsa svenska på grundskolenivå.

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. En yrkesintroduktion kan läggas upp på olika sätt. Du kanske vill veta mer om yrkeslivet eller satsa mer på skolförlagda studier som siktar på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion är i huvudsak en yrkesinriktad utbildning som bör innehålla karaktärsämnen, kärnämnen och arbetsförlagt lärande eller praktik.  

Språkintroduktion vänder sig till dig som är nyanländ invandrare 16-20 år. Du får läsa mycket svenska och lära dig mer om Sverige. Du får studera delar av grundskolans praktiska kurser och idrott. Skolans uppdrag är att du ska lära dig svenska utifrån dina förutsättningar, att ge dig framtidsmål som innehåller studier eller arbete och att integrera dig i det nya landet så du upplever trygghet och
framtidstro. Språkintroduktion finns i tre steg som väljs utifrån dina kunskaper i svenska.

Programinriktat val (PRIV)
Detta val är tänkt för dig som är inriktad på ett speciellt yrkesprogram och är nära att bli behörig. Inom PRIV läser du kurser på yrkesprogrammet samtidigt som du läser in behörigheten. Kravet för att antas till PRIV är godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Utöver det krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt minst fyra ämnen.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Rektor
Carina Ek Stenmark
0563-188 63
carina.ek-stenmark@edu.hagfors.se 

Samordnare IM-programmen
Staffan Eriksson
070-343 16 59
staffan.eriksson@edu.hagfors.se

Samordnare IMAS
Marie Axelsson
070-291 24 00
marie.axelsson@edu.hagfors.se

Samordnare språkintroduktion
Lars Svensson
070-373 92 02
lars.svensson@edu.hagfors.se

LÄNKAR

Läs mer om introduktionsprogrammen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.