Hjälptjänster

logo

Yrkesvux Vård och omsorg

Yrkesvux Vård

Vård-och omsorgsutbildning 1,5 år

Vuxenutbildningen inom vård- och omsorg är en yrkesutbildning på sammanlagt
1 550 gymnasiepoäng. Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier och är upplagd på distans eller i form av validering.

Utbildningen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Efter slutförd utbildning erhåller du betyg samt diplom om godkänd utbildning enligt vård- och omsorgscollege.

Distansupplägg på vård- och omsorgsutbildningen
Distansstudierna innebär undervisning på skolan en-två dagar/vecka och kurs. Resterande tid består av självstudier och inlämning av studieuppgifter. Undervisningen sker huvudsakligen digitalt i Googles olika appar, så därför måste du ha tillgång till en egen dator och internet.

Validering
Du som har minst 1 års arbetserfarenhet från vård- och omsorg kan få dina kunskaper validerade/bedömda.

Vem kan ansöka
För att ansöka till någon av våra yrkesvuxutbildningar krävs att du har ett svenskt personnummer. Om du är bosatt i en annan kommun än Hagfors, måste din ansökan först godkännas av din hemkommun. Vid fler antal sökande än antalet platser, sker ett urval enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning.

Dokumenterade kunskaper i svenska krävs. Godkänt betyg i Sv/Sva på grundläggande nivå är ett minimikrav.

Kursupplägg
Saknar du betyg i kursen Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1 så ingår den kursen i din individuella studieplan, utöver nedanstående kurser, för att uppnå diplom från vård- och omsorgscollege från och med 2016. Från och med juli 2017 krävs också Samhällskunskap 1a1 för diplom. I tredje terminen väljer man någon av följande yrkesutgångar: Funktionshinder, hälso- och sjukvård, psykiatri eller äldreomsorg.

*********************

Nästa utbildningsstart januari 2020.
Ansökningsperiod 15 september till 15 oktober 2019

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-05-28

KONTAKTUPPGIFTER

Studievägledare/administratör
Viktoria Hedelin
0563-189 32
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se

Programansvarig lärare
Eva Åhs
eva.ahs@edu.hagfors.se

FLYERS

VuxenutbildningenPDF (pdf, 954.8 kB)

Yrkesvux Vård och omsorg PDF (pdf, 790.1 kB)


KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se