logo

Fiske

I Hagfors kommun finns det gott om sjöar och vattendrag att fiska i. Kom alltid ihåg att köpa ett fiskekort innan du ger dig ut – såvida du inte är under sexton år, för då fiskar du gratis.

Med kommunfiskekortet får du fiska i de flesta sjöar och den del av Klarälven som finns i Hagfors kommun. Du kan köpa ditt fiskekort hos:

Karta över vilka fiskevatten som ingår erhålls vid kortlösen. Årsfiskekort gäller ett år från inköpstillfället. Isfiskekort gäller under den tid vattendraget är isbelagt den säsong kortet är inköpt.

Kortet gäller för en hel familj och barn under 16 år fiskar gratis.
Sjöar som ingår: Busken, Stora-En, Skärgen, Grässjön, Lidsjön, Jällsjön, Stora Örsjön, Lilla Ullen, Upplunden, Deglunden, Ögsjön, Stor-sjön, Björklången, Fräkensjön, Framsjön, Bussjön, Gröcken, Götsjön, Klarälven, Lill-Jangen, Rådasjön, Stora Örsjön, Bjursjön, Görsjön, Lakenesjön, Ämten, Dragsjön, Dysjön, Busjön, Jangen, Grängen, Knon, Harasjön, Naren, Mussjön, Kasjön, Nordsjön, Kvarnsjön med flera. (Gäller cirka 100 olika vattendrag i Hagfors Kommun)

Här hittar du djupkartor på sjöar i Hagfors kommun: https://www.hagfors.se/undersidor/fritid-och-kultur/fiske/fiskekartor.html

Om du vill fiska i andra sjöar löser du ett kort hos den lokala fiskevårdsföreningen. Hör av dig till vår turistinformation om du behöver hjälp!

Publicerad av

Senast ändrad