Hjälptjänster

logo

Allmänna handlingar

Enligt lagen är en handling allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Tjänstemännens interna arbetsmaterial är exempel inte allmänna handlingar.  Alla inkomna handlingar oavsett om de kommit via post eller mail, till kommunen är normalt allmänna, offentliga handlingar. Oftast handlar det om brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut, men det kan också vara handlingar av annat slag, som e-post, bandupptagningar eller video.

En offentlig och allmän handling innebär att alla ar rätt att ta del av samtliga uppgifter i handlingen. Alla inkomna handlingar registreras i kommunens digitala diariesystem på den verksamhet som det berör. Därefter vidarebefordras handlingen till den om är ansvarig för den verksamhet som handlingen avser. Du kan se vilka handlingar som kommit in under dagen via postlistan.

Sekretess

I regel är alla handlingar offentliga handlingar men ibland kommer det in handlingar som är känsliga, de kan innehålla personuppgifter eller särskilt känsliga uppgifter, och då sekretessbeläggs handlingarna.  I personuppgiftslagen (PUL) finns regler om hur personuppgifter får behandlas och i offentlighet- och sekretesslagen finns bestämmelser om när kommunen kan sekretessbelägga information.

Om du vill ta del av handlingar är du välkommen att ringa eller besöka oss på Stadshuset, Dalavägen 10. Du kan också kontakta ansvarig tjänsteman direkt. Våra kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Kopieringstaxa

Om du begär ut handlingar skriftligt som omfattar 9 sidor eller mindre är det kostnadsfritt. Om du begär ut handlingar på 10 sidor tar kommunen ut en avgift på 50 kronor. Varje kopia utöver det kostar 2 kronor styck.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-07-12

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKTUPPGIFTER

  Kommunsekreterare samt personuppgiftsombud

  Helena Granlund
  0563-188 53

  Förvaltningssekreterare barn- och bildningsutskottet samt arkivansvarig

  Eva Pettersson
  0563-186 60

  Förvaltningssekreterare individ- och omsorgsutskottet

  Malin Qvicker
  0563-185 79

  Nämndsekreterare kommunledningsutskottet

  Ingela Axelsson
  0563-185 70
  ingela.axelsson@hagfors.se

  Miljö- och byggsekreterare

  Anneli Svensson
  0563-188 50
  miljo.bygg@hagfors.se

  Välkommen att kontakta oss via vår e-post

  kommun@hagfors.se

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se