logo

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan)

LIS-planen är ett tematisk tillägg till översiktplanen. Bakgrunden till strandskyddet är att naturvärden och det allmänna friluftslivets intressen i strandzonen skall prioriteras och skyddas och dessa faktorer hanteras i LIS-planen och dess konsekvensbeskrivning. Genom samråd med myndigheter, kommuninvånare, näringsliv och organisationer samlas kunskap in som förbättrar och förankrar
förslaget.

Publicerad av

Senast ändrad