logo

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan)

LIS-planen är ett tematisk tillägg till översiktplanen. Bakgrunden till strandskyddet är att naturvärden och det allmänna friluftslivets intressen i strandzonen skall prioriteras och skyddas och dessa faktorer hanteras i LIS-planen och dess konsekvensbeskrivning. Genom samråd med myndigheter, kommuninvånare, näringsliv och organisationer samlas kunskap in som förbättrar och förankrar
förslaget.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.