logo

Allemansrätten

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

undersida bild

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke.

Många är osäkra på vad allemansrätten innebär. Svensk lagstiftning nämner bara allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Vi har en härlig möjlighet att vara i naturen och göra många olika aktiviteter. För att alla ska kunna njuta av naturen finns det några saker som är bra att tänka på:

 • Tänk på att inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
 • För att inte störa de som bor i området, tänk på att inte gå över eller vara på någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.
 • Tänk på att inte hindra markägare i deras verksamhet.
 • När du rider eller cyklar i terrängen är det risk för markskador. Tänk på att inte rida eller cykla över mjuka, ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår
  eller vandringsleder
 • Om du passerar inhägnad betesmark, tänk på att inte störa djuren eller skada stängsel.
 • Stäng grinden efter dig så att boskapen inte kommer lös.


Camping
Tänk på att tälta där det är lämpligt, alltsåinte där det bedrivs jordbruk och inte för nära bostadshus. Ju större risk för att störa någon, desto större anledning att be om lov.
Att ta hänsyn är än viktigare vid fri camping med husvagn och husbil. Sån camping begränsas av terrängkörningslagen.

Ta med skräpet
Vi vill alla ha en ren natur, fri från skräp. Så ta med dig skräpet. Glas, burkar, platstpåsar och kapsyler kan skada både människor och djur. Ställ därför aldrig soppåsen bredvid ett fullt sopställ.

Elda
Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv och du får göra upp eld i naturen. Men eldning skapar oro bland många markägare eftersom skog för stora värden brinner upp varje år på grund av slarv med lägereldar. För att minska risken för att elden ska spridas finns det några saker som är bra att tänka på:

 • Inte elda om det råder minsta fara för brand - vid torrt väder råder ofta eldningsförbud.
 • Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig.
 • Tänk på att inte elda direkt på, eller alldeles intill berghällar. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.
 • När du har eldat – släck elden ordentligt.
 • Lämna inga spår efter elden i form av eldstad eller liknande.

Publicerad av

Senast ändrad