logo

Kriget i Ukraina

Hjärta

Vi är många som berörs av Rysslands invasion av Ukraina. Det finns i dagsläget inte något akut hot mot Sverige. Men såklart skapar det förändrade säkerhetsläget i Europa oro och frågor även hos dig som bor i Hagfors kommun. Därför har vi samlat länkar till information som förhoppningsvis ska ge dig svar på några av dina frågor.

Som kommun har vi också löpande kontakt med andra kommuner, regionen, berörda myndigheter och Länsstyrelsen för att uppdatera oss på läget. Länsstyrelsen har det regionala samordningsansvaret för beredskapsfrågor och i dialog med dem rapporterar vi till exempel hur vi förbereder oss för att ta vårt ansvar om det blir aktuellt med ett flyktingmottagande.

Värmland har beredskap att under 2022 ta emot 2 299 skyddsbehövande flyktingar från Ukraina enligt det så kallade länstalet som Migrationsverket fastslagit. Länsstyrelsen Värmland har i april rapporterat in förslag om fördelningen av skyddsbehövande på mellan kommunerna i Värmland. För Hagfors kommun innebär detta att vi erbjuder oss ta emot upp till 123 skyddsbehövande flyktingar från Ukraina under 2022.

» Information om fördelningen av skyddsbehövande flyktingar från Ukraina mellan kommuner i Värmlands län Länk till annan webbplats.

Det är normalt att bli orolig när vi möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. På Krisinformation.se finns information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga.

» Stöd vid oro hos krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vi är många som berörs av händelseutvecklingen i Ukraina. Och kanske vill du hjälpa till på något sätt. Hagfors kommun har inte någon egen insamling av förnödenheter, intresseanmälan för frivilliga eller insamling av privata bostäder. Därför har vi samlat information med några exempel på vilket sätt du kan ge ditt stöd till de det ukrainska folket.

Frivilligorganisationer
Det går att lämna saker till Röda Korset i Hagfors och Ekshärad. Men främst ser man att du lämnar pengar, finns bössor i butikerna, som skänks till Ukraina.

Röda korset har också en nationell insamling som går oavkortat till Ukraina
» Hjälp de drabbade i Ukraina Länk till annan webbplats.

» Läkare utan gränser Länk till annan webbplats.

» SOS barnbyar Länk till annan webbplats.

» UNICEF Länk till annan webbplats.

Söka asyl hos Migrationsverket
Ukrainska medborgare kan besöka Sverige under 90 dagar utan att registrera sig eller söka asyl. Men då får man ingen hjälp av svenska myndigheter och måste stå för sin egen försörjning.

För att få rätt till skydd, till exempel evakueringsboende i väntan på permanent lösning, utbildning till barnen, vård så behöver man registrera sig hos Migrationsverket.

» Information om att söka asyl i Sverige Länk till annan webbplats.

Tänk gärna lite extra kring det du hör, ser och läser. På Krisinformation.se finns några råd att följa för att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

» Källkritik hos krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om skyddsrummen behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom två dygn. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för besiktningen av dem. En karta över alla skyddsrum i Hagfors kommun finns hos MSB.

» Skyddsrumkarta hos MSB Länk till annan webbplats.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har Migrationsverket fattat beslut om att inte genomföra utvisningar till landet. Myndigheten har även pausat beslutsfattandet i ärenden om skyddsbehov för ukrainska medborgare till dess att vi har mer information om situationen i landet.

» Infor­ma­tion från Migrationsverket med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad