logo

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som hotar den biologiska mångfalden. Det är arter som människan tagit till Sverige och som trivs så bra i sin nya miljö att de tränger undan de inhemska växt- och djurarterna.

I Sverige står vi inför utmaningen med invasiva arter, främmande växter och djur som hotar den naturliga balansen i vårt ekosystem. Dessa arter sprider sig snabbt och konkurrerar med vår inhemska flora, vilket kan leda till negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem.

Dessa arter har vi mest problem med i vår kommun

Jättebalsamin finns med på EU:s förordning över invasiva växter. Om du har jättebalsamin på din mark är du skyldig att bekämpa den.

Jättebalsamin sprider sig ofta från så kallade trädgårdstippar, det vill säga en plats där många dumpar sitt trädgårdsavfall exempelvis i en skogsdunge i ett bostadsområde. Det är viktigt att komma ihåg att det är olagligt att slänga sitt trädgårdsavfall i naturen och spridning av invasiva väster är en av orsakerna. Trädgårdsavfall ska istället lämnas till närmsta återvinningscentral eller komposteras hemma på din egen tomt. Kontrollera noga så att du inte sprider frön när du fraktar ditt avfall till återvinningscentralen. Lägg allt växtmaterial i täta säckar och lägg i brännbart.

Läs mer om Jättebalsamin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Naturvårdsverket.

Andra invasiva arter att vara uppmärksam på

Jätteloka finns med på EU:s förordning över invasiva växter. Om du har jätteloka på din mark är du skyldig att bekämpa den.

Vad vi vet så finns jätteloka bara i enstaka bestånd i vår kommun. Men vi vill nämna den eftersom många misstar andra växter för jätteloka.

Jätteloka kan förväxlas med andra arter

–Jag har sett att människor slår ner exempelvis den oskyldiga strättan. Det enklaste sättet att avgöra om det är jätteloka är att gå på storleken. Är den mer än två meter hög med rejäla stora blad och blomflockar på flera decimeter så är det troligtvis en jätteloka. Är växten mindre och nättare är det förmodligen någon av de andra arterna som strätta eller björnloka, säger kommunekolog Katarina Karlsson.

Om du trots allt hittar jätteloka är det framförallt viktigt att rapportera in detta på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bekämpa den och följ anvisningarna om bekämpning noga eftersom jätteloka har en saft som ger brännskador på huden vid exponering från solljus.

Om du har jättebalsamin på din mark är du skyldig att bekämpa den.

Läs mer om Jätteloka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Naturvårdsverket.

Jätteloka är en mycket stor och vitblommig, flockblommig växt som kan nå en höjd av 5 meter.

Det som kännetecknar jättelokan framför andra liknade arter är dess storlek, den kan bli upp till tre meter hög, nästan tio centimeter tjock i stammen och kan ha uppemot en meter breda kraftiga blad.

Hur arbetar Hagfors kommun med invasiva arter?

Under de senaste åren har vi jobbat mer flertalet åtgärder

 • Appen Crowdsorsa, vi bekämpar tillsammans! - I maj kommer vi att lansera en app tillsammans med företaget Crowdsorsa. I appen kan allmänheten rapportera in och utföra bekämpning av invasiva arter och få belöning för sitt arbete.
 • Inventering av jättebalsamin- Under 2022 gjordes en inventering av jättebalsamin i kommunen som har rapporterades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar i sin tur kontakt med berörda markägare.
 • Vi planerar en utbildning för all personal som kan komma i kontakt med invasiva arter i sitt arbete, exempelvis parkarbetare, röjlag och grävare.
 • Vi sprider information till allmänheten om invasiva växter, i nyhetsbrev, sociala medier, webb och i tryckta medier.
 • I våra upphandlingar och arrenden ställer vi krav på försiktighet och åtgärder.
 • Vi arbetar med en handlingsplan som pekar ut prioriterade arter, prioriterade områden och vilket ansvar vi har som kommun

Invasiva växter finns på många ställen i samhället, det gäller bara att uppmärksamma dem. Som privatperson kan du göra en insats när du uppmärksammar de invasiva växterna och rapporterar in dem.

 • Rapportera - Rapportera in fynd av invasiva växter till invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Sprid information - Berätta för andra i din omgivning
 • Använd appen Crowdsorsa (lanseras i juni) - Rapportera in bestånd och bekämpa dem
 • Bekämpa - Om du har markägarens tillstånd, slå växterna tidigt, gräv upp osv.
 • Plocka en vacker bukett - Använd de blommor som redan finns. För att plocka en bukett behövs generellt inte tillåtelse från markägare.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för invasiva främmande arter som växer på din egna fastigheten. Du måste följa förbuden för de EU-listade arterna enligt EU:s förordning (2014/1143) Länk till annan webbplats.; exempelvis förbuden att odla, använda, låta växa eller sprida EU-listade arter i miljön. Jättebalsamin och jätteloka är invasiva växter som måste bekämpas enligt lag.

Regler kring invasiva växter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fastighetsägaransvaret gäller för alla – för privatpersoner, till exempel de som har en trädgård, för kommunala och statliga fastighetsägare och för bolag som äger fastigheter.

Vem ansvarar för vad? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad

HITTAT EN INVASIV ART?