logo

Naturvård

Här hittar du information om planer, arbeten och projekt som berör naturvården i Hagfors kommun.

undersida bild

Hagfors kommun arbetar aktivt med att skydda och förvalta värdefulla naturområden och arter. Ett av de prioriterade områdena i Hagforsstrategin är att kommunen ska vara En god grön kommun. Det innebär bland annat att kommunen ska värna om den biologiska mångfalden och med stort ansvar nyttja och förvalta naturen.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunekolog

Katarina Karlsson

070-217 42 65
katarina.r.karlsson@hagfors.se

BETESFÖRMEDLING

Behöver du hitta bete till dina djur, eller har du mark som behöver djur för bete?

Betesförmedling är en ny webbtjänst hos Länsstyrelsen Värmland. Genom att förmedla kontakt mellan djur- och markägare tas foder på ängs- och betesmarker tillvara, och landskapet hålls öppet vilket räddar höga naturvärden.

Läs mer här: https://bit.ly/2X12xwu Öppnas i nytt fönster.