Hjälptjänster

logo

Naturvård

Här hittar du information om planer, arbeten och projekt som berör naturvården i Hagfors kommun.

undersida bild

Hagfors kommun arbetar aktivt med att skydda och förvalta värdefulla naturområden och arter. Ett av de prioriterade områdena i Hagforsstrategin är att kommunen ska vara En god grön kommun. Det innebär bland annat att kommunen ska värna om den biologiska mångfalden och med stort ansvar nyttja och förvalta naturen.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-07-31

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och naturvårdshandläggare
Liisa Larsson
0563-185 37
076-318 73 60
liisa.larsson@hagfors.se

BETESFÖRMEDLING

Behöver du hitta bete till dina djur, eller har du mark som behöver djur för bete?

Betesförmedling är en ny webbtjänst hos Länsstyrelsen Värmland. Genom att förmedla kontakt mellan djur- och markägare tas foder på ängs- och betesmarker tillvara, och landskapet hålls öppet vilket räddar höga naturvärden.

Läs mer här: https://bit.ly/2X12xwuöppnas i nytt fönster

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se