Hjälptjänster

logo

Elevhälsa

Hälsa

Elevhälsan finns för alla elever i förskoleklass, grundskola,grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Vi har tillgång till skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger. Även psykologresurs finns att tillgå.
Elevhälsan samverkar i ärenden inom gruppen, med lärare, rektorer och med övrig hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

De mer generellt inriktade uppgifterna, där elevhälsans medverkan är viktig, rör elevernas arbetsmiljö. Där ingår också skolans värdegrund, som arbetet mot kränkande behandling och undervisning om tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning med mera. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-08-12

KONTAKTUPPGIFTER

Skolsköterska Kyrkhedens- och Råda skola
Maria Ejdsell
0563-540 713
073-270 60 94
maria.ejdsell@edu.hagfors.se

Skolsköterska Hagfors F-3, Sunnemo, Asplund F-9
Kerstin Lundquist
0563-189 35
kerstin.lundquist@edu.hagfors.se

Skolsköterska Hagfors 4-9
Johanna Bergsman
0563-189 07
johanna.bergsman@edu.hagfors.se

Skolsköterska Älvstrandsgymnasiet
Magdalena Ejnermark
0563-188 72
magdalena.ejnermark@edu.hagfors.se

******

Skolkurator Kyrkheden och Råda

Petra Puolakanaho
0563-540 705
070-449 05 78
petra.puolakanaho@edu.hagfors.se

Skolkurator Hagfors F-6
Linda Kjelkenes
070-373 70 58
linda.kjelkenes@edu.hagfors.se


Skolkurator Hagfors 7-9, Sunnemo, nyanlända Hagfors

Lina Viklund
070-353 26 33 lina.viklund@edu.hagfors.se


Skolkurator Älvstrandsgymnasiet

Jeanette Danielsson
0563-189 10
jeanette.danielsson@edu.hagfors.se

Specialpedagog Hagfors F-6
Stewart Geary
073-840 03 36
stewart.geary@edu.hagfors.se

Specialpedagog Hagfors 7-9 och Sunnemo
Erika Steorn
073-078 49 42
erika.steorn@edu.hagfors.se

Specialpedagog Älvstrandsgymnasiet
Helen Gadevall
072-732 86 31
helen.gadevall@edu.hagfors.se


Studie- och yrkesvägledare Grundskolan

Anna Frank
anna.frank@edu.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare Älvstrandsgymnasiet
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@edu.hagfors.se


Studie- och yrkesvägsledare, VUX
Viktoria Hedelin
0563-189 32
076-109 57 75
viktoria.hedelin@edu.hagfors.se 


KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se