logo

Gatubelysning

I Hagfors kommun finns det cirka 4500 ljuskällor längs med gator och vägar. Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med belysning och hur du gör en felanmälan om en lampa är trasig.

Gatubelysningen i Hagfors kommun administreras av samhällsbyggnadsavdelningen. Service och underhåll av gatubelysningen sköts på entreprenad av Vattenfall som gör två ronder per år, höst och vår.

När ska det lysa?

Gatubelysningen i kommunen är släckt mellan 23.30 och 05.30.

Sommartid när vi har långa, ljusa dagar och nätter är kommunens gatubelysning släckt överallt utom i centrala Hagfors från vecka 18 till 34.

Ansvar för olika vägar

I Hagfors kommun sköts gatubelysningen av kommunen och Trafikverket. Generellt kan man säga att kommunen har hand om gatubelysningen i tätorterna och i småorterna medan Trafikverket ansvarar för belysningen som finns utmed riks- och länsvägar samt vid större korsningar där trafiksäkerheten kräver det. Det finns alltså undantag vad gäller ansvaret för belysning, du är alltid välkommen att höra av dig till oss och fråga.

Hjälp oss genom att felanmäla

Är du ute på promenad och ser en lampa som är trasig eller att det inte lyser på din gata som annars är belyst? Då vill vi gärna att du gör en felanmälan via vårt felanmälansystem Infracontrol så att vi får reda på detta. Det är först när vi får in en felanmälan som vi kan åtgärda felet.

Sidansvarig

Senast ändrad