logo

Samhällsbyggnadsutskottet

Från och med 2019-01-01 har samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet slagits samman och ärendena kommer att behandlas i kommunledningsutskottet.

Brödtext

Sidansvarig

Senast ändrad