logo

Alkohol-, serveringstillstånd

Om du vill sälja och servera alkohol behöver du i de flesta sammanhang ha ett serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Tillstånd krävs oavsett om det gäller kortare, tillfälliga arrangemang eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang.

Alkohollagens regler styr hur servering av alkoholdrycker får ske. Syftet med reglerna är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig t.ex. berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut och olägenheter såsom ordningsstörningar.

Tillstånd att servera alkoholdrycker ges av miljö- och byggnämnden.

Om du har frågor om tillstånd, försäljning och servering av alkohol är du välkommen att kontakta kommunens miljö- och byggkontor.

När krävs inte serveringstillstånd

Enligt 8 kap. 1 a § alkohollagen (2010:1622) krävs inte serveringstillstånd för servering som sker:

  • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer och
  • utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker

Alla 3 punkter här ovanför måste vara uppfyllda för att serveringen ska få ske utan tillstånd.

Vem kan få serveringstillstånd

Du ska ha fyllt 20 år och vara lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden. Du ska inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd. Du ska ha kunskap om alkohollagen och kunna visa detta genom godkänt kunskapsprov.

Vi utreder personer som har betydande inflytande i verksamheten. Alla personer som kan bestämma i ett bolag bedöms ha betydande inflytande i verksamheten. Det kan till exempel vara en VD, ägare, styrelseledamot, firmatecknare eller aktieägare.

Även långivare kan kontrolleras för att säkerställa den ekonomiska lämpligheten hos den som lånar ut pengar.

Din restaurang ska vara säker ur brandsynpunkt, ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Restaurangen ska ha ett eget kök och erbjuda en varierad meny av tillredda maträtter. Vid tillfällig alkoholservering är kraven på lokal och matutbud något lägre.

Restaurangen bedöms även utifrån risk för störningar, till exempel hur det ser ut i närområdet där alkoholen ska serveras. Kommer det att påverka ordningen för boende och trafik i området?

Beslut om serveringstillstånd utgår från alkohollagen. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt för att begränsa dess skadeverkan. Därför kan din ansökan avslås av alkoholpolitiska skäl även om övriga krav är uppfyllda.

För att kontrollera sökandes lämplighet och serveringsstället görs en omfattande utredning. Därför kontrollerar vi uppgifter med andra myndigheter och andra avdelningar inom kommunen som bland annat:

  • Skatteverket
  • Polismyndigheten
  • Kronofogdemyndigheten
  • Räddningstjänsten

Under fliken Serveringstillstånd finns fler flikar med information om olika typer av serveringstillstånd och om vilka dokument som behöver bifogas till ansökan om serveringstillstånd.

Andra tillstånd som kan behöva sökas

Hos Polismyndigheten behöver du söka tillstånd om du tänker ha tillfälliga tillställningar, danstillställning, mässor eller sätta upp en uteservering. Däremot om du har trubadurkväll där det inte är dans behöver du inte ansöka om, men räknar du med många besökare är det bra om polisen får kännedom om det.

Om du vill bygga om eller göra andra ändringar av restaurangens lokaler, bygga en altan för uteservering, sätt upp en skylt m.m. kan du behöva bygglov. Mer information om bygglov finns under BO OCH BYGGA > Bygga.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Alkoholhandläggare
Peter Eriksson
0563-188 12

miljo.bygg@hagfors.se


Du kan boka en tid hos handläggare eller miljö- och byggsekreterare på telefon eller skicka ett mail till miljo.bygg@hagfors.se