logo

Stöd och hjälp vid en svår situation

Här finns kontaktuppgifter för stöd och hjälp vid en svår situation.

Information med anledning av coronaviruset

Här, länken under texten, finns alla den information Hagfors kommun har publicerat med anledning av coronaviurset. Hagfors kommun följer utvecklingen av coronapandemin och följer alltid rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Sedan den 16 mars är Hagfors kommun i stabsläge.

» Information från Hagfors kommun med anledning av coroanviruset

Allmänna frågor om coronaviruset på flera språk , 010-831 80 10

Region Värmland hart en telefonlinje dit du kan vända dig för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på olika språk. Öppettiderna är kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-15.00 på vardagar och på följande språk kan man ge svar: arabiska, persiska/dahri, somaliska, tigrinja,amarinja och ryska.  Informationsnumret är 010-831 80 10.

SOS Alarm, 112

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, jourhavande präst, flygräddning.

Polis, 114 14

Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77 114 14.

Information om olyckor och kriser, 113 13

Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också ringa 113 13 för att lämna information.

Sjukvårdsrådgivningen, 1177

Sjukvårdsrådgivningen hos Region Värmland svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjour i Hagfors, 076-139 53 59

När Socialtjänsten håller stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren i Hagfors kommun. Socialjouren ger dig akut hjälp kvällar och nätter.

Barn- och ungdomspsykiatri, 054-61 83 00

För barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. Numret 054-61 83 00 gäller dagtid. Behöver du akut hjälp under kvällar, nätter och helger ska du ringa Region Värmlands växel 054-61 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin.

Psykiatrisk akutmottagning vuxna, 054-61 56 03

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. På den här sidan har vi samlat information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid.

» Om du känner oro för det nya coronaviruset Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer - här finns hjälp att få

Att vara utsatt för hot, våld eller kränkningar i hemmet är en svår situation men tyvärr inte ovanlig. Det behövs hjälp för att bryta mönstret.

» Stöd och hjälp vid våld i nära relation

Bris, Barnens rätt i samhället,116 111

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Både barn, unga och vuxna kan kontakta Bris för stöd och information. På bris.se finns kontaktuppgifter via mail och chat.

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Terrafem-flerspråkig jourtelefon, 020-52 10 10.

Ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan våld och dominans. Har kontakt med utsatta kvinnor från olika länder och kan i dagsläget ge kvinnor stöd och råd på 62 olika språk.

Barn- och ungdomsgruppen i Hagfors kommun

Barn- och ungdomsgruppen ansvarar för socialtjänst för barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer. Det är barn- och ungdomsgruppens ansvar att verka för att barn och ungdomar i Hagfors kommun växer upp under trygga och bra förhållanden.

» Kontaktuppgifter barn- och ungdomsgruppen i Hagfors kommun

Vuxengruppen i Hagfors kommun

Ibland kan det uppstå situationer som man inte kan hantera själv, utan man behöver vända sig till någon för att få stöd. Är du vuxen och känner att du är i behov av råd eller hjälp kan du kontakta vuxengruppen på Hagfors kommun.

» Kontaktuppgifter vuxengruppen i Hagfors kommun

Hemsjukvård i Hagfors kommun

Hemsjukvård är samlingsnamn för all kommunal hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet eller i särskilt boende. Hemsjukvården vänder sig till alla kommunens invånare, som är över sju år, med ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och en diagnos eller ett funktionshinder som motiverar i vård i hemmet.

» Information om hemsjukvård

Rehabilitering i Hagfors kommun

På kommunrehab arbetar sjukgymnaster/ fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga att leva ett så aktivt liv som möjligt.

» Information om rehabilitering i Hagfors kommun

Biståndsbedömning/handläggning av insatser från kommunen

Biståndsbedömning/handläggning av insatser från kommunen

Hemtjänst och särskilt boende

Du som behöver stöd, hjälp och service kan ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Målet med biståndet är att underlätta för dig att få en fungerande vardag. Ansökan om bistånd gör du hos biståndshandläggare som gör en behovsbedömning, utredning och fattar beslut.

» Information om hemtjänst och särskilt boende

LSS

LSS är en rättighetslag för personer med stora, varaktiga psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Syftet med lagen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhällslivet fullt ut.

» Information om LSS

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri i Hagfors kan du ansöka om boendestöd, boende, daglig sysselsättning och/eller kontaktperson. För att ha rätt till stöd måste du ansöka enligt socialtjänstlagen (SoL).

» Information om stöd inom socialpsykiatri

Publicerad av

Senast ändrad