logo

Stöd och hjälp vid en svår situation

Här finns kontaktuppgifter för stöd och hjälp vid en svår situation.

Kommunala verksamheter

Om man vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller som har ett missbruk/beroende, kan man få stöd från kommunen. Anhörigas insatser är värdefulla för en bra omsorg, därför är det viktigt att kommunen stödjer och kompletterar insatser som görs av anhöriga.

» Anhörigstöd Hagfors kommun Länk till annan webbplats.

 

Hagfors kommun erbjuder En bra plats - en samlingsplats för information, råd och stöd till anhöriga på nätet.


» En bra plats Länk till annan webbplats.

Elevhälsan finns för alla elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasiesärskola och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

» Elevhälsa Hagfors kommun Länk till annan webbplats.

Ibland kan man behöva stöttning i familjelivet till följd av obalans i förhållandet, bråk eller en eventuell separation. Då kan du vända dig till kommunens familjerådgivning.

Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors samverkar med familjerådgivningen. Huvudmottagningen ligger i Munkfors och en filial finns i Torsby.

» Familjerådgivning Länk till annan webbplats.

Hemsjukvård är samlingsnamn för all kommunal hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet eller i särskilt boende. Hemsjukvården vänder sig till alla kommunens invånare, som är över sju år, med ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och en diagnos eller ett funktionshinder som motiverar vård i hemmet.

» Information om hemsjukvård Länk till annan webbplats.

Du som behöver stöd, hjälp och service kan ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Målet med biståndet är att underlätta för dig att få en fungerande vardag. Ansökan om bistånd gör du hos en biståndshandläggare som gör en behovsbedömning, utredning och fattar beslut.

» Information om hemtjänst och särskilt boende Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomsgruppen ansvarar för socialtjänst för barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer. Det är barn- och ungdomsgruppens ansvar att verka för att barn och ungdomar i Hagfors kommun växer upp under trygga och bra förhållanden.

» Kontaktuppgifter barn- och ungdomsgruppen i Hagfors kommun Länk till annan webbplats.

Ibland kan det uppstå situationer som man inte kan hantera själv, utan man behöver vända sig till någon för att få stöd. Är du vuxen och känner att du är i behov av råd eller hjälp kan du kontakta vuxengruppen på Hagfors kommun.

» Kontaktuppgifter vuxengruppen i Hagfors kommun Länk till annan webbplats.

LSS är en rättighetslag för personer med stora, varaktiga psykiska och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Syftet med lagen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhällslivet fullt ut.

» Information om LSS Länk till annan webbplats.

På kommunrehab arbetar sjukgymnaster/ fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter tillsammans för att du ska kunna bibehålla eller förbättra din förmåga att leva ett så aktivt liv som möjligt.

» Information om rehabilitering i Hagfors kommun Länk till annan webbplats.

Inom socialpsykiatri i Hagfors kan du ansöka om boendestöd, boende, daglig sysselsättning och/eller kontaktperson. För att ha rätt till stöd måste du ansöka enligt socialtjänstlagen (SoL).

» Information om stöd inom socialpsykiatri Länk till annan webbplats.

När socialtjänsten håller stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren i Hagfors kommun. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar och nätter.

» Socialjour Hagfors kommun, 076-1395359 Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen är till för dig, från tonåren upp till och med att du blir 25 år. På mottagningen finns barnmorskor, kurator och allmänläkare. Du kan få hjälp med olika saker.

» Ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Att vara utsatt för hot, våld eller kränkningar i hemmet är en svår situation men tyvärr inte ovanlig. Det behövs hjälp för att bryta mönstret.

» Stöd och hjälp vid våld i nära relation Länk till annan webbplats.

Region Värmland

Barn- och ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdomar 0-17 år och deras familjer. Barn- och ungdomspsykiatrin arbetar med att bedöma, utreda och behandla psykisk ohälsa.

» Barn- och ungdomspsykiatri, Karlstad - 1177 Länk till annan webbplats.

På första linjen kan du få stöd om du mår dåligt och behöver någon att prata med. Dit kan barn, unga, deras familjer och unga vuxna i åldern 6-20 år vända sig med frågor om man är deppig och mår dåligt, känner sig orolig eller rastlös.

» Första linjen unga norra Länk till annan webbplats.

Psykiatrisk akutmottagning har uppdrag att bedöma och utreda samt erbjuda stöd och behandling vid alla typer av specialistpsykiatriska tillstånd.

» Psykiatrisk mottagning Hagfors - 1177 Länk till annan webbplats.

På Samtalsmottagningen kan du som vuxen få hjälp vid kris- och sorgereaktioner, depression, ångest, stress, sömnstörningar och relationsproblem. Samtalsmottagningen erbjuder bedömning, rådgivning, behandling och rehabilitering.

» Samtalsmottagningen Hagfors - 1177 Länk till annan webbplats.

Sjukvårdsrådgivningen hos Region Värmland svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

» 1177 Länk till annan webbplats.

Till vårdcentralen i Hagfors kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under hela livet.

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är du välkommen till vårdcentralen. Du kan också få hjälp med att ändra dina levnadsvanor.

» Vårdcentralen Hagfors Länk till annan webbplats.

Övriga stödinsatser

För dig som funderar över dina alkoholvanor

» Alkohollinjen Länk till annan webbplats.

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av volontärer med stor erfarenhet.

» Anhöriglinjen 0200-239 500 – Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats.

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Både barn, unga och vuxna kan kontakta Bris för stöd och information. På Bris hemsida finns kontaktuppgifter till mail och chat.

» Bris Länk till annan webbplats.

Kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

» Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

Hagfors kommun erbjuder En bra plats - en samlingsplats för information, råd och stöd till anhöriga på nätet.

» En bra plats Länk till annan webbplats.

Bakom dinpsykiskahälsa.se står Folkhälsomyndigheten. Psykisk hälsa handlar om hur du mår och trivs i vardagen och om din förmåga att hantera livets upp- och nedgångar. Här kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.

» Din psykiska hälsa Länk till annan webbplats.

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

» Föräldralinjen – stödlinje för dig som är orolig för ett barn Länk till annan webbplats.

Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också ringa 113 13 för att lämna information.

» 113 13 – informationsnummer vid olyckor och kriser - SOS ALARM Länk till annan webbplats.

Jourhavande kompis är en stödchatt för dig upp till 25 år. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta med oss. Hos oss är du anonym och de som svarar i chatten är också det. Vi är inga psykologer eller experter, bara andra unga människor som finns här för dig när du behöver det.

» Chatta med oss | Röda Korsets Ungdomsförbund Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

» Krisinformation Länk till annan webbplats.

» Viktiga telefonnummer - Krisinformation.se Länk till annan webbplats. 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa.

» Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Kyrkan SOS har samtalsjourer för alla. Regnbågslinjen riktar sig specifikt till dig inom HBTQI-spektrat. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten, tre kvällar i veckan.

» KyrkanSOS Länk till annan webbplats.

Lilla Krisinfo är en sida för barn och unga. Lilla Krisinfo är en del av Krisinformation.se Länk till annan webbplats. och MSB Länk till annan webbplats., Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (Om du vill veta vad en myndighet är, läs här Länk till annan webbplats.!)

» Lilla krisinfo Länk till annan webbplats.

Lumeno är en app som idag används av många som ett komplement till vård för att motverka psykisk ohälsa. Appen ersätter däremot inte vård.

» Lumeno Länk till annan webbplats.

Mansjouren är ett forum för människor som behöver någon att prata med.

» Mansjouren Länk till annan webbplats.

Polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du 0046-77 114 14.

» Polis, 114 14 Länk till annan webbplats.

Rädda barnen finns på plats i Sverige och 117 andra länder och arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.

» Rädda Barnen Länk till annan webbplats.

» Vi ger barn i Sverige en trygg barndom på lika villkor Länk till annan webbplats.

Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen.

» Röda korset Länk till annan webbplats.

» Få hjälp och stöd av oss | Röda korset Länk till annan webbplats.

Självskadechatten drivs av SHEDO som är en ideell förening. Shedo arbetar med självskadebeteende och ätstörningar genom att sprida kunskap och information, ge stöd till drabbade och närstående samt skapa opinion för deras målgrupp.

» Självskadechatten Länk till annan webbplats.

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når MIND via telefon eller chat.

» Mind Självmordslinjen - för dig som har tankar på att ta ditt liv Länk till annan webbplats.

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, jourhavande präst och flygräddning.

» SOS Alarm Länk till annan webbplats.

Spes stödlinje är för efterlevande. De som svarar i telefon är medlemmar som själva mist i suicid. De är inte professionella terapeuter – de ger stöd från efterlevande till efterlevande.

» www.spes.se/stodlinjer/ Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för män är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och våld i nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa.

» Stödlinjen för män Länk till annan webbplats.

Är du orolig för ditt eller någon annans spelande om pengar? Ring eller chatta med stödlinjen för spelare och anhöriga.

» Stödlinjen Länk till annan webbplats.

Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödtelefon för den som utsatts för våld i nära relationer eller sexuellt våld. Linjen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa.

» Stödlinjen för transpersoner Länk till annan webbplats.

Terrafem är en Ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan våld och dominans. Organisationen har kontakt med utsatta kvinnor från olika länder och kan i dagsläget ge kvinnor stöd och råd på 62 olika språk.

» Terrafem Länk till annan webbplats.

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med.

» Äldrelinjen - för dig som behöver någon att prata med Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad