logo

Tvätta bilen rätt

Din badsjö börjar vid gatbrunnen på din gata. Att tvätta bilen på din gata, garageinfart eller andra asfalterade ytor hemma kan vara enkelt och smidigt, men desto sämre för miljön. Tvättvattnet rinner ner i en dagvattenbrunn och leds ofta direkt ut i något näraliggande vattendrag - utan att det renas.

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Vattnet från biltvätt innehåller miljöfarliga ämnen från bilen och kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga för människor, djur och miljön. När du tvättar bilen på gatan är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner ut i våra vattendrag, sjöar och hav via dagvattenbrunnar.

Så tvättar du rätt:

  • Använd miljömärkta tvättprodukter. Gör det till en vana att tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall. I dessa anläggningar passerar vattnet en oljeavskiljare och reningsanläggning innan det släpps ut.
  • Saknar du tillgång till tvätthall så är det minst dåliga alternativet att tvätta på en gräs- eller grusyta där tvättvattnet filtreras.
  • Dosera lagom mängd tvättmedel och undvik onödiga kemikalier när du gör bilen ren invändigt, det går lika bra med en fuktad microfiberduk.
  • Avfallssortera överblivna och använda produkter.

Publicerad av

Senast ändrad