logo

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan beviljas om du blivit mottagen i första hand på ett gymnasieprogram och på grund av lång eller besvärlig resväg måste bo på skolorten. Tillägget utgår till och med första kalenderåret det år du fyller 20 år.

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackorderingen och hemresor. Du kan inte få resebidrag i form av busskort samtidigt som du får inackordering. Tilläggets storlek är beroende av reseavståndet mellan hemmet och skolan. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller dess närhet. Inackorderingstillägget måste sökas på nytt för varje läsår.

Lång resväg
Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 kilometerm kan du beviljas inackorderingstillägg.
Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan beviljas inackorderingstillägg med följande belopp

Inackorderingstillägg (nytt från 1/1-24)

Avstånd/km

Kronor/mån

0-599

1 910

600-899

1 980

900-1299

2 350


Besvärlig resväg
Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 kilometer kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst två timmar per dag.

Inackorderingstillägget kan beviljas trots att den utbildning som du skall gå finns på din hemort, exempelvis vid antagning till riksrekryterande idrottsgymnasium.

Ansökan
Om du inte är myndig skall ansökan undertecknas av förmyndare. Som regel är båda föräldrarna förmyndare. Om du är myndig undertecknar du alltid själv din ansökan. Blanketten finns i blankettarkivet, länk finns i högerspalten.

Var lämnas ansökan?
Din ansökan skickas till Älvstrandsgymnasiet 683 80 Hagfors.

Friskola
Inackorderingstillägg för studier vid friskolor handläggs av CSN. Blankett kan beställas via www.csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..

Hur man överklagar beslut
Beslutet kan överklagas enligt Skollagen (2010:800) 28 kap 5 §. Överklagan skall ställas till Förvaltningsrätten i Karlstad, Rådhuset, Stora torget, 652 24 Karlstad. Detta skall ske inom tre veckor från den dag man fick del av beslutet. Av skrivelsen skall framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring av beslut som begärs samt datum för beslutet. Personnummer och adress måste också anges. Om Du är myndig skall Du själv underteckna överklagan.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Administratör
Mikael Aldrin
0563-188 60
mikael.aldrin@edu.hagfors.se

LÄNKAR

Blankettarkivet