logo

Egen brunn

Har du egen brunn är det viktigt att både sköta om och kontrollera kvalitén på ditt brunnsvatten. Mer information hittar du hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om din brunn sinar

Du är själv ansvarig för din dricksvattenförsörjning. Var uppmärksam på om något tyder på att vattnet håller på att sina och planera i god tid för eventuella åtgärder. Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång bör du vara sparsam med vattnet innan det tar slut i brunnen.

Om vattnet sinar helt:

  • Prata med dina grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område. Kanske kan du få fylla på vattendunkar hos grannen eller dra en slang från grannens brunn.

  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp.

  • Köp vatten i butik.

Att fylla på en grävd brunn med annat vatten är tyvärr inte en hållbar lösning. Vattnet kan lika gärna rinna iväg utan att göra nytta.

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har på uppdrag av regeringen sett över hur lokal data om grundvatten kan samlas in och lagras, för att kunna användas av myndigheter och kommuner till bland annat VA-planering och vattenbalansberäkningar. Som ett resultat av detta arbete har SGU tagit fram en möjlighet för brunnsägare att lämna in brunnsobservationer för befintliga brunnar, alternativt lämna information om brunnar som SGU saknar i sina register.

Inlämningen från brunnsägaren är frivillig, men eftersom SGUs register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det en fördel för brunnsägaren om brunnen finns registrerad.

Vidare till brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad