logo

Individ- och omsorgutskottet

Individ- och omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen för verksamhet inom individ- och omsorgsavdelningen.

 

Lista på ärenden som ska behandlas på Individ- och omsorgsutskottets sammanträde Måndag 22 april

 

  1. Val av protokolljusterare
  2. Fokusområde Säbo
  3. Information från verksamheten
  4. Verksamhets- och budgetuppföljning
  5. Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  6. Anmälningsärenden

 

Publicerad av

Senast ändrad

LEDAMÖTER  

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se

Vice ordförande
Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se

Camilla Hülphers (OR)
camilla.hulphers@hagfors.se

Tomas Pettersson (S)
tomas.pettersson@hagfors.se

Annika Hagberg (OR)
annika.hagberg@hagfors.se

ERSÄTTARE

Eva Liljemark (OR)
Niklas Dahlin (S)
Anna Oskarsson (OR)
Catarina Andersson (S)
Tomas Braneby (OR)