Hjälptjänster

logo

Individ- och omsorgutskottet

Individ- och omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen för verksamhet inom individ- och omsorgsavdelningen.


Lista på ärenden som ska behandlas på Individ- och omsorgsutskottets sammanträde måndag 27 april publiceras under vecka 17.

 
Sidansvarig

Senast ändrad

2020-04-01

LEDAMÖTER  2019-2022

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se
   
Vice ordförande
Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se
 

 

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se   

ERSÄTTARE

Peter Åkerström (OR)

Malin Ericsson (S)

Peter Brunius (OR)

Tomas Pettersson (S)

Anna-Karin Berglund (C)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se