Hjälptjänster

logo

Individ- och omsorgutskottet

Individ- och omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen för verksamhet inom vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen.


Lista på ärenden som ska behandlas på individ- och omsorgsutskottets sammanträde måndag 30/9 klockan 13:00:


1. Val av protokolljusterare

2. Information från verksamheten

3. Delårsbokslut 2019 Individ- och omsorgsutskottet

4. Länsgemensam beroendemottagning för unga

5. Motion delade turer

6. Motion om varm mat till våra hemtjänsttagare

7. Motion om varm mat på Hagfors äldreboenden

8. Förslag budget 2020 för den gemensamma hjälpmedelsnämnden

9. Föreningsbidrag DHR

10. Anmälningsärenden

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-09-23

LEDAMÖTER  2019-2022

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se
   
Vice ordförande
Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se
 
Eva Johansson (OR)
eva.s.johansson@hagfors.se

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se   

ERSÄTTARE

Peter Åkerström (OR)

Malin Ericsson (S)

Åsa Kréstin Höglund (OR)

Tomas Pettersson (S)

Anna-Karin Berglund (C)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se