Hjälptjänster

logo

Individ- och omsorgutskottet

Individ- och omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen för verksamhet inom individ- och omsorgsavdelningen.


Lista på ärenden som ska behandlas på Individ- och omsorgsutskottets sammanträde måndag 11 november klockan 13:00.

1. Val av protokolljusterare2. Besök av revisorerna3. Information från verksamheten4. Motion om varm mat till våra hemtjänsttagare5. Motion om varm mat på Hagfors äldreboenden6. Motion angående delade turer i Hagfors kommun7. Omkostnadsersättning i samband med ledsagning8. Ansökan om bidrag till Bris verksamhet9. AnmälningsärendenSidansvarig

Senast ändrad

2019-11-04

LEDAMÖTER  2019-2022

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se
   
Vice ordförande
Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se
 
Eva Johansson (OR)
eva.s.johansson@hagfors.se

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se   

ERSÄTTARE

Peter Åkerström (OR)

Malin Ericsson (S)

Åsa Kréstin Höglund (OR)

Tomas Pettersson (S)

Anna-Karin Berglund (C)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se