Hjälptjänster

logo

Individ- och omsorgutskottet

Individ- och omsorgsutskottet förbereder ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen för verksamhet inom individ- och omsorgsavdelningen.


Lista på ärenden som ska behandlas på Individ- och omsorgsutskottets sammanträde måndag 28/9 kl. 13:00:

1. Val av protokolljusterare

2. Information från verksamheten

3. Patientsäkerhetsberättelsen

4. Målkortsrapportering

5. Habiliteringsersättning under coronapandemin

6. Anmälningsärenden


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-09-21

LEDAMÖTER  2019-2022

Ordförande
Thony Liljemark (OR)
070-181 44 05
thony.liljemark@hagfors.se
   
Vice ordförande
Pernilla Boström (S)
pernilla.bostrom@hagfors.se
 
Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Sten-Inge Olsson (S)
sten-inge.olsson@hagfors.se

Roger Brodin (M)
roger.brodin@hagfors.se   

ERSÄTTARE

Malin Ericsson (S)

Peter Brunius (OR)

Tomas Pettersson (S)

Anna-Karin Berglund (C)

Kattarina Hjern (OR)

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se