logo

Stadigvarande tillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten eller slutet sällskap

MAT

För att få servera alkoholdrycker krävs att det finns ett kök på serveringsstället. Matutbudet ska vara varierat och det räcker inte att enbart servera smörgåsar eller färdigrätter som värms i micron. Caféer och gatukök kan inte få serveringstillstånd enligt alkohollagen. Efter kl 23.00 går det bra att enbart erbjuda ett mindre antal enklare maträtter.

I Hagfors kommuns riktlinjer för serveringstillstånd m.m. som du hittar länk till på höger av denna sida, anges hur många rätter som krävs i en meny.

SERVERINGSANSVARIG

Tillståndshavaren ska ha uppsikt över hela serveringsytan och se till att inga minderåriga personer serveras alkoholdrycker samt att det inte finns några märkbart berusade personer i lokalen. Tillståndshavaren får utse serveringsansvariga personer att göra den uppgiften men är alltid ytterst ansvarig själv. Serveringsansvariga personer måste vara lämpliga för uppgiften och ha fyllt 20 år. De serveringsansvariga personer tillståndshavaren utser ska anmälas till kommunen. Blankett för det finns i blankettarkivet.

FINANSIERING

För att få serveringstillstånd för en ny verksamhet krävs att du kan visa hur finansieringen av köpet av bolaget och/eller restaurangen har gått till. Alla handlingar som visar hur pengar för köpet har överförts ska bifogas ansökan. Det är viktigt att visa att pengarna som använts vid köpet inte är så kallade svarta pengar.

KUNSKAP

För att få serveringstillstånd krävs att tillståndshavaren klarar ett kunskapsprov om alkoholservering. Det är Folkhälsomyndigheten som har gjort provet, men du skriver provet hos kommunen. Du kan göra provet på svenska, engelska, franska eller arabiska. Om du inte kan något av dessa språk, eller om du har läs- eller skrivsvårigheter (detta måste styrkas), kan du göra provet muntligt. Du kan då få göra provet med en auktoriserad tolk som bokas av alkoholhandläggaren.

VILLKOR

När kommunen beviljar ett serveringstillstånd kan det villkoras. Till exempel kan kommunen kräva att serveringsstället har ordningsvakter på plats under vissa tider.

Ändringar av gällande serveringstillstånd

Har du ett serveringstillstånd är du skyldig att meddela om förändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället. Du behöver ansöka eller anmäla alla ändringar som du gör i serveringstillståndet. Ändringen kan vara fast eller tillfällig under en kort tid.

Du behöver anmäla om det tillkommer nya personer med betydande inflytande i verksamheten eller om personer lämnar bolaget. Alla personer som kan bestämma i ett bolag bedöms ha ett betydande inflytande i verksamheten. Det kan till exempel vara en VD, ägare, styrelseledamot, firmatecknare, aktieägare.

Även när nytt kapital eller nya lån tillförs verksamheten eller om aktier säljs behöver anmälas.

Om restaurangen ändrar inriktning, byggs om, serveringstiden ändras, utökar serveringsytan eller ditt sortiment, utöka med catering eller ändra servering från slutet sällskap till allmänheten är det ändringar som du behöver ansöka om.

En ansökan behöver du även göra vid tillfälliga förändringar gällande ditt serveringsställe. Det kan till exempel handla om att ändra öppettiderna, servera två timmar extra någon kväll eller kanske utöka serveringsytan vid ett tillfälle.

När vi har tagit emot din ansökan eller anmälan gör vi en bedömning av vilken typ av utredning som krävs.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Alkoholhandläggare
Peter Eriksson
0563-188 12

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.