logo

När behövs bygglov?

Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd som krävs när du ska bygga nytt, bygga om eller ändra en byggnad.

Bygglov kan också krävas om användningen av en byggnad förändras. Bygglov söks hos miljö- och byggkontoret som i sin tur tar hänsyn till lagar, grannefrågor, byggnadens placering och markens lämplighet för ändamålet. Innan byggstart sker, behöver du även få ett startbesked.

Hagfors kommuns riktlinjer för solfångare och/eller solceller finner du i en länk i vänsterspalten.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör
Thomas Fingal
0563-188 44

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggkontoret för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.