Hjälptjänster

logo

Anslagstavla

kvinna som surfar hemma

Detta är den digitala versionen av Hagfors kommuns officiella anslagstavla.

På anslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Det kan till exempel vara kungörelser om fullmäktiges sammanträden, anslagsbevis och upplysningar om hur man överklagar ett beslut.

Anslaget finns på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Anslagsbevis

2020-02-20,PDF (pdf, 181.2 kB) Drift- och servicenämnden, anslaget sattes upp 2020-03-25 och tas ner 2020-04-16

2020-03-09,PDF (pdf, 21 kB) Kommunstyrelsen, anslagsbevis sattes upp 2020-03-11 och tas ner 2020-04-02


Kungörelser

2020-03-23PDF (pdf, 119.3 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Råda 1:145. Anslaget sätts upp 2020-03-25 och tas ner 2020-04-23

2020-03-09PDF (pdf, 121.7 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Råda 2:5. Anslaget sätts upp 2020-03-11 och tas ner 2020-04-09

2020-03-04PDF (pdf, 120.5 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Näs 1:88. Anslaget sätts upp 2020-03-06 och tas ner 2020-04-04

2020-03-04PDF (pdf, 118.6 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Plöjaren 1. Anslaget sätts upp 2020-03-06 och tas ner 2020-04-04

2020-03-04PDF (pdf, 119 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Södra Bogerud 1:35. Anslaget sätts upp 2020-03-06 och tas ner 2020-04-04

 

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-03-30

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se