logo

Anslagstavla

kvinna som surfar hemma

Detta är den digitala versionen av Hagfors kommuns officiella anslagstavla.

På anslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Det kan till exempel vara kungörelser om fullmäktiges sammanträden, anslagsbevis och upplysningar om hur man överklagar ett beslut.

Anslaget finns på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.


Anslagsbevis

2021-06-02 Pdf, 46.2 kB. (Pdf, 46.2 kB), Värmlands läns kalkningsförbund. Anslaget sattes upp 2021-07-26 och tas ner 2021-08-09.

2021-05-11 Pdf, 41.6 kB. (Pdf, 41.6 kB), Värmlands läns kalkningsförbund. Anslaget sattes upp 2021-07-26 och tas ner 2021-08-09

2021-03-16 Pdf, 35.7 kB. (Pdf, 35.7 kB), Värmlands läns kalkningsförbund. Anslaget sattes upp 2021-07-26 och tas ner 2021-08-09

Kungörelser

2021-07-16 Pdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 119.3 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen Lakenestorp 1:20. Anslaget sattes upp 2021-07-20 och tas ner 2021-08-18.

2021-07-16 Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 121 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Råda 1:261. Anslaget sattes upp 2021-07-20 och tas ner 2021-08-18.

2021-07-16 Pdf, 118.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 118.7 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Råda 1:261. Anslaget sattes upp 2021-07-20 och tas ner 2021-08-18.

2021-07-13 Pdf, 86.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 86.4 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Södra Öjenäs 1:21. Anslaget sattes upp 2021-07-15 och tas ner 2021-08-13.

2021-07-13 Pdf, 78.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 78.3 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Näs 1:222. Anslaget sattes upp 2021-07-15 och tas ner 2021-08-13.

2021-07-05 Pdf, 121.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 121.9 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Älvbäck 1:23. Anslaget sattes upp 2021-07-07 och tas ner 2021-08-05.

2021-07-05 Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122.1 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Ekshärads-Nore 1:51. Anslaget sattes upp 2021-07-07 och tas ner 2021-08-05.

2021-07-01 Pdf, 117.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 117.7 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Brage 4. Anslaget sattes upp 2021-07-05 och tas ner 2021-08-03.

2021-07-01 Pdf, 117.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 117.9 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Stjärn 1:345. Anslaget sattes upp 2021-07-05 och tas ner 2021-08-03.

2021-06-30 Pdf, 119.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 119.7 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Laxen 6. Anslaget sattes upp 2021-07-02 och tas ner 2021-07-31.


Flyttade fordon

2021-07-29 Pdf, 42 kB. (Pdf, 42 kB), kungörelse flyttat fordon, anslaget tas ner 2021-10-29Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se