logo

Anslagstavla

kvinna som surfar hemma

Detta är den digitala versionen av Hagfors kommuns officiella anslagstavla.

På anslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Det kan till exempel vara kungörelser om fullmäktiges sammanträden, anslagsbevis och upplysningar om hur man överklagar ett beslut.

Anslaget finns på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Anslagsbevis

2023-01-19 Pdf, 18.4 kB, öppnas i nytt fönster. Miljö- och byggnämnden. Anslaget sattes upp 2023-01-26 och tas ner 2023-02-17.

2023-01-23 Pdf, 75.7 kB, öppnas i nytt fönster., Fullmäktigeberedningen. Anslaget sattes upp 2023-01-24 och tas ner 2023-02-15.

2023-01-09, Pdf, 18.2 kB, öppnas i nytt fönster. Kommunstyrelsen. Anslaget sattes upp 2023-01-10 och tas ner 2023-02-01.

Kungörelser

2023-01-13 Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Sälje 1:96. Anslaget sattes upp 2023-01-17 och tas ner 2023-02-15.

2023-01-13 Pdf, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Hagfors 2:61. Anslaget sattes upp 2023-01-17 och tas ner 2023-02-15.

Flyttade fordon

2022-11-14 Pdf, 151.9 kB., Flyttade fordonsvrak

Sidansvarig

Senast ändrad