Hjälptjänster

logo

Anslagstavla

kvinna som surfar hemma

Detta är den digitala versionen av Hagfors kommuns officiella anslagstavla.

På anslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Det kan till exempel vara kungörelser om fullmäktiges sammanträden, anslagsbevis och upplysningar om hur man överklagar ett beslut.

Anslaget finns på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Anslagsbevis

2020-09-15,PDF (pdf, 45.5 kB) Värmlands läns kalkningsförbund, anslaget sattes upp 2020-10-16 oc h tas ner 2020-11-06.

2020-10-12,PDF (pdf, 22.2 kB) Kommunstyrelsen, anslaget sattes upp 2020-10-13 och tas ner 2020-11-04.

2020-10-09PDF (pdf, 23.2 kB) Kommunledningsutskottet, anslaget sattes upp 2020-10-09 och tas ner 2020-11-02.

2020-09-24PDF (pdf, 15.8 kB) Hagforshem AB, anslaget sattes upp 2020-10-01 och tas ner 2020-10-23

2020-09-29PDF (pdf, 359.7 kB) Barn- och bildningsutskottet, anslaget sattes upp 2020-10-01 och tas ner 2020-10-23

2020-09-29PDF (pdf, 22.9 kB) Kommunledningsutskottet, anslaget sattes upp 2020-09-30 och tas ner 2020-10-22.

2020-09-28PDF (pdf, 23.9 kB) Individ- och omsorgsutskottet, anslaget sattes upp 2020-09-29 och tas ner 2020-10-21

2020-09-28PDF (pdf, 22.6 kB), Komunfullmäktige, anslaget sattes upp 2020-09-29 och tas 2020-10-21

2020-09-08PDF (pdf, 36.9 kB) Värmlands läns kalkningsförbund. Anslaget sattes upp 2020-09-28 och tas ner 2020-10-25

2020-09-01PDF (pdf, 35.3 kB) Värmlands läns kalkningsförbund. Anslaget sattes upp 2020-09-28 och tas ner 2020-10-25

2020-06-24PDF (pdf, 38.6 kB) Värmlands läns kalkningsförbund. Anslaget sattes upp 2020-09-28 och tas ner 2020-10-25

Kungörelser

2020-10-21PDF (pdf, 117.9 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Gustavaskogen 2:3. Anslaget sätts upp 2020-10-23 och tas ner 2020-11-21.

2020-10-21PDF (pdf, 115.1 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Hantverkaren 1. Anslaget sätts upp 2020-10-23 och tas ner 2020-11-21.

2020-10-15PDF (pdf, 118.2 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Cykeln 1. Anslaget sätts upp 2020-10-19 och tas ner 2020-11-17.

2020-10-08PDF (pdf, 120.1 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Grinnemo 1:304. Anslaget sätts upp 2020-10-12 och tas ner 2020-11-10.

2020-10-08PDF (pdf, 119.3 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Gräs 4:5. Anslaget sätts upp 2020-10-12 och tas ner 2020-11-10.

2020-09-29PDF (pdf, 120.1 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Grinnemo 1:86. Anslaget sätts upp 2020-10-01 och tas ner 2020-10-30.

2020-09-29PDF (pdf, 118.4 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Uddeholm 1:583. Anslaget sätts upp 2020-10-01 och tas ner 2020-10-30.

2020-09-28PDF (pdf, 121.8 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Geijersholm 1:247. Anslaget sätts upp 2020-09-30 och tas ner 2020-10-29.

2020-09-14PDF (pdf, 42.5 kB) Kungörelse flyttade fordon. Anslaget sattes upp 2020-09-14 och tas ner 2020-12-15.

2020-09-11PDF (pdf, 40.6 kB) Kungörelse Flyttade fordon. Anslaget sattes upp 2020-09-11 och tas ner 2020-12-11.


Sidansvarig

Senast ändrad

2020-10-26

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se