logo

Anslagstavla

kvinna som surfar hemma

Detta är den digitala versionen av Hagfors kommuns officiella anslagstavla.

På anslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Det kan till exempel vara kungörelser om fullmäktiges sammanträden, anslagsbevis och upplysningar om hur man överklagar ett beslut.

Anslaget finns på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Anslagsbevis

2022-05-23, Pdf, 20.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 20.8 kB) Hagforshem AB, anslaget sattes upp 2022-05-24 och tas ner 2022-06-15.

2022-05-19 Pdf, 296.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 296.6 kB), Gemensam överförmyndarnämnd, anslaget sattes upp 2022-05-23 och tas ner 2022-06-14

2022-05-16, Pdf, 20.2 kB. (Pdf, 20.2 kB) Kommunstyrelsen, anslaget sattes upp 2022-05-18 och tas ner 2022-06-09

2022-05-12 Pdf, 76.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 76.2 kB), Fullmäktigeberedningen, anslaget sattes upp 2022-05-13 och tas ner 2022-06-04

2022-05-05 Pdf, 15.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 15.8 kB) Barn- och bildningsutskottet, anslaget sattes upp 2022-05-06 och tas ner 2022-05-30

2022-05-02 Pdf, 74.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 74.4 kB) Individ- och omsorgsutskottet, anslaget sattes upp 2022-05-05 och tas ner 2022-05-27


Kungörelser

2022-05-18 Pdf, 145.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 145.7 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Gjuteriet 1. Anslaget sattes upp 2022-05-20 och tas ner 2022-06-18.

2022-05-18 Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146.2 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Arkitekten 3. Anslaget sattes upp 2022-05-20 och tas ner 2022-06-18.

2022-05-12 Pdf, 145.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 145.8 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Centrum 3. Anslaget sattes upp 2022-05-17 och tas ner 2022-06-15.

2022-05-04 Pdf, 146.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146.4 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Södra Loffstrand 1:52. Anslaget sattes upp 2022-05-06 och tas ner 2022-06-04.

2022-05-04 Pdf, 145.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 145.8 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Råda 4:20. Anslaget sattes upp 2022-05-06 och tas ner 2022-06-04.

2022-04-28 Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146.2 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Hagfors 2:161. Anslaget sattes upp 2022-05-02 och tas ner 2022-05-31.

2022-04-28 Pdf, 146.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146.7 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Eken 9. Anslaget sattes upp 2022-05-02 och tas ner 2022-05-31.

2022-04-25 Pdf, 145.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 145.8 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Grönäs 1:4. Anslaget sattes upp 2022-04-27 och tas ner 2022-05-26.

2022-04-22 Pdf, 146.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146.2 kB) Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Geijersholm 1:174. Anslaget sattes upp 2022-04-26 och tas ner 2022-05-25.


Kungörelse Renhållningsordning

2022-05-03 Pdf, 204.2 kB. (Pdf, 204.2 kB) Kungörelse SuToHaMu - Utställning av förslag till ny Renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner. Anslaget sattes ut 2022-05-03 och tas ner 2022-06-03.

Flyttade fordon

2022-05-04 Pdf, 49 kB. (Pdf, 49 kB), Kungörelse flyttade fordon, anslaget tas ner 2022-08-05

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.