logo

Anslagstavla

kvinna som surfar hemma

Detta är den digitala versionen av Hagfors kommuns officiella anslagstavla.

På anslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Det kan till exempel vara kungörelser om fullmäktiges sammanträden, anslagsbevis och upplysningar om hur man överklagar ett beslut.

Anslaget finns på kommunens digitala anslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Anslagsbevis

2024-06-11 Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. Värmlands Läns Kalkningsförbund. Anslaget sattes upp 2024-07-08 och tas ner 2024-07-31

 

 

Kungörelser

2024-07-03 Pdf, 135.9 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Talgoxen 3. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-17 Pdf, 135.6 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Solberg 1:37. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-17 Pdf, 135.8 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Solberg 1:87. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-03 Pdf, 135.9 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Talgoxen 6. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-17 Pdf, 135.6 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Solberg 1:8. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-04 Pdf, 136.1 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Ekshärads-Råda 1:100. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-05 Pdf, 135.8 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Ås 1:28. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-16 Pdf, 136 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Ekshärads-Råda 1:173. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-04 Pdf, 136.2 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Geijersholm 1:135. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-04 Pdf, 136 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Grinnemo 1:110. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-04 Pdf, 135.6 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Hara 1:138. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-07-15 Pdf, 135.6 kB. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Råda 1:243. Anslaget sattes upp 2024-07-19 och tas ner 2024-08-19

2024-06-25 Pdf, 144.3 kB, öppnas i nytt fönster. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Hagfors 2:161. Anslaget sattes upp 2024-06-27 och tas ner 2024-07-26.

2024-06-25 Pdf, 144.4 kB, öppnas i nytt fönster. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Förmannen 9. Anslaget sattes upp 2024-06-27 och tas ner 2024-07-26.

2024-06-25 Pdf, 144.6 kB, öppnas i nytt fönster. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Byn 1:214. Anslaget sattes upp 2024-06-27 och tas ner 2024-07-26.

2024-06-25 Pdf, 143.6 kB, öppnas i nytt fönster. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Gustavaskogen 1:137. Anslaget sattes upp 2024-06-27 och tas ner 2024-07-26.

2024-06-25 Pdf, 143.8 kB, öppnas i nytt fönster. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Råda 1:88. Anslaget sattes upp 2024-06-27 och tas ner 2024-07-26.

2024-06-20 Pdf, 95.6 kB, öppnas i nytt fönster. Kungörelse enligt plan- och bygglagen, Norra Mossberg 1:67. Anslaget sattes upp 2024-06-25 och tas ner 2024-07-24

 

 

 

Flyttade fordon

2024-04-24, Pdf, 56.3 kB. TCM 702, Kungörelse sattes upp 2024-04-24 och tas ner 2024-07-25

2024-06-19, Pdf, 58 kB. UNC 837, Kungörelse sattes upp 2024-06-19 och tas ner 2024-09-20

Sidansvarig

Senast ändrad