logo

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att vårda vårt vatten. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag.

undersida bild

Hagfors kommuns tre vattenverk producerar drygt 1,4 miljoner kubikmeter dricksvatten om året.

Vattnet som du använder renas i något av kommunens sju avloppsreningsverk som finns i Hagfors, Ekshärad, Bergsäng, Gunnerud, Gustavsfors, Sunnemo och Sörby. Totalt behandlas cirka 1,5 miljoner kubikmeter vatten per år i kommunens reningsverk.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTINFORMATION

Driftledare VA
Johannes Ainegren
0563-18832
johannes.ainegren@hagfors.se

Samordnare VA-verken
Fredrik Halvarsson
073-033 82 47
fredrik.halvarsson@hagfors.se

Akuta fel
Akuta fel är sådana fel som kan medföra fara för människor och djurs liv och hälsa alternativt medföra allvarlig skada på egendom eller anläggning.

Kvällstid/jourtid: 054-83 06 90