logo

Företagsbesök

Vi ska ha en väl fungerande dialog med vår kommuns företagare. En viktig del i detta är de företagsbesök som kontinuerligt genomförs.

Syftet med besöken är framförallt att företagaren ska få möjlighet att lyfta sina funderingar och behov. Men också att vi får chansen att sätta oss in i verksamheten och förhoppningsvis kunna bidra till företagets utveckling. Genom att vi besöker många företag per år så får vi en bra helhetsbild och kan på så vis uppmuntra samarbete mellan företag. Vanligast är att kommunalråd och näringslivsenheten genomför besöket.

Beroende på företagets verksamhet kan besöken såklart se olika ut. Vanligt är att först titta runt på verksamheten för att därefter diskutera aktuella frågor. När besöket är genomfört dokumenteras det genom en text och bild på vår hemsida.

Vi uppskattar verkligen att få besöka våra fina företag och tillsammans försöka hitta lösningar för att göra det ännu bättre!

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Näringslivsutvecklare
Fredrik Igelström
0563-187 43 fredrik.igelstrom@hagfors.se