logo

Kommunalt partistöd

De politiska partier som finns med i kommunfullmäktige i Hagfors får ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Det är en viktig del av den lokala demokratin och partistödet styrs av kommunallagen. Här hittar du information om vilka regler som gäller för det kommunala partistödet, hur man ansöker om bidraget och redovisar vad man använt partistödet till.

Regler för partistöd

Reglerna för partistöd i kommuner, landsting och regioner regleras i kommunallagen som ger fullmäktige rätten att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte, enligt kommunallagen "utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti". Det baseras därför på en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet mandat. Den exakta utformningen och nivån varierar mellan kommuner, landsting och regioner.

I Hagfors kommun betalas stödet ut till partiernas lokalavdelningar i Hagfors under de år partiet är representerat i fullmäktige. Dock som allra längst under ett år efter det att partiet inte längre har representation i fullmäktige.

Partistödet i Hagfors kommun består av ett grundstöd (20 procent) och ett mandatstöd (80 procent). Grundstödet utges årligen med lika belopp till samtliga partier. Mandatstödet betalas årligen till samtliga partier med lika belopp för varje ledamots plats som partiet har i kommunfullmäktige. Partistödet betalas ut årligen i förskott senast under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige.

Redovisa kommunalt partistöd

Partier som får partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts på det sätt som kommunallagen säger - för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen ska vara för perioden 1 januari–31 december och lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter.

Partiet ska även utse en särskild granskare som ska intyga att redovisningen stämmer med hur mottagaren använt partistödet. Syftet med redovisningen och granskningen är att göra underlag och beslut om partistöd öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.

» Reglering av partistöd enligt kommunallagen Länk till annan webbplats.

» Ansök om kommunalt partistöd Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKT

Kommunsekreterare
Malin Qvicker
0563-185 79

E-post till Hagfors kommun: kommun@hagfors.se