logo

Vattenmätaren

Hushåll med kommunalt vatten och avlopp har en vattenmätare installerad för att mäta förbrukningen. Mätaren visar hur mycket du vatten som du har förbrukat.

undersida bild

Placering
Det är viktigt att det finns fritt utrymme runt vattenmätaren så att det är lätt för vår personal att komma åt den vid avläsning, kontroll och byte. Mätaren får inte byggas in, placeras bakom tung utrustning eller på ett annat sätt som kan försvåra framkomligheten för vår personal.

Risken för mögel, läckage och vattenskador minskar också om vattenmätaren placeras på detta sätt. Mätaren ska även vara skyddad mot frost.

Sköt om din vattenmätare
Du som fastighetsägare ska se till att vårda vattenmätaren så att den inte skadas. Den ska också skyddas mot både värme och kyla.Ha också som vana att regelbundet kontrollera vattenmätaren om det finns risk för låga temperaturer, till exempel vid ett strömavbrott. Vid ett strömavbrott tar det bara några timmar innan värmen sjunker.

Frågor & svar

 

Vad gör jag om vattenmätaren fryser sönder?

Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder stäng då vattenmätarventilerna, om möjligt.

Kontakta Hagfors kommuns VA-enhet om din vattenmätare fryst sönder. Då byter vi den. Kostnaden debiteras enligt gällande VA-taxa.

Tel: 0536-185 00 (Vardagar 8-16) begär VA-enheten.
E-post: va-renhallning@hagfors.se

Det är vatten på insidan av vattenmätarens glas, vad gör jag?
Vatten på insidan av mätarens glas är helt normalt. Det är inget fel på mätaren.

Jag tror att min läsare mäter fel, vad gör jag?
Misstänker du att din mätare visar fel kan vi skicka iväg mätaren för provning.

Så läser du av din vattenmätare
Du som bor i villa eller radhus läser själv av din vattenmätare. En gång om året får du ett självavläsningskort från oss som du sedan skickar tillbaka.

Jag har betalat mer/mindre än det jag har förbrukat, hur gör jag?
Har du betalat mer eller mindre än vad du har förbrukat justerats detta på fakturan där den årliga avläsningen redovisas.

Hur upptäcker jag en vattenläcka?
Ett tips för att upptäcka läckor inomhus är att läsa av din vattenmätare regelbundet så att du kan hålla reda på förändringar i din vattenförbrukning. Misstänker du en vattenläcka kan du börja med att stänga av alla kranar och se om vattenmätarens visare fortfarande rör sig. Rör sig visarna är det en läcka någonstans. Kontrollera kranar och toaletter med mera, så att det inte står och rinner någonstans.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTINFORMATION

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

Vattenmätaransvarig
Roger Larsson