Hjälptjänster

logo

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla sjöar och vattendrag. Bestämmelserna om strandskydd regleras i miljöbalken. Avståndet för strandskyddet är generellt 100 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattenområdet, men kan vara utökat upp till 300 meter.

Strandskyddet har två syften, dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

För Klarälven och sjöarna Busjön, Stor-En, Lakenesjön, Rådasjön, Lidsjö och Grässjön finns det ett utökat strandskydd. Länsstyrelsens beslut samt kartor finns i länkar i högerspalten.

För att bygga eller göra andra förändringar inom ett strandskyddat område krävs strandskyddsdispens. Du finner blankett för ansökan om strandskyddsdispens i blankettarkivet till höger under rubriken Miljö.

Dispens krävs inte för komplementbyggnad inom 15 meter från huvudbyggnaden och minst 25 meter från strandlinjen. Se exempel i Naturvårdsverkets skiss i länk i högerspalten.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-10-02

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Tihomir Jerkovic
0563-188 40 tihomir.jerkovic@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se