logo

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla sjöar och vattendrag. Bestämmelserna om strandskydd regleras i miljöbalken. Avståndet för strandskyddet är generellt 100 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattenområdet, men kan vara utökat upp till 300 meter.

Strandskyddet har två syften, dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

För Klarälven och sjöarna Busjön, Stor-En, Lakenesjön, Rådasjön, Lidsjö och Grässjön finns det ett utökat strandskydd. Länsstyrelsens beslut samt kartor finns i länkar i högerspalten.

För att bygga eller göra andra förändringar inom ett strandskyddat område krävs strandskyddsdispens. Du finner blankett för ansökan om strandskyddsdispens i blankettarkivet till höger under rubriken Miljö.

Dispens krävs inte för komplementbyggnad inom 15 meter från huvudbyggnaden och minst 25 meter från strandlinjen. Se exempel i Naturvårdsverkets skiss i länk i högerspalten.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och byggchef
Maria (Maja) Högberg Hallberg
0563-185 05
maria.hogberg.hallberg@hagfors.se

Bygglovingenjör

Thomas Fingal
0563-188 44

miljö.bygg@hagfors.se


Du kan boka en tid hos handläggare eller miljö- och byggsekreterare på telefon eller skicka ett mail till miljo.bygg@hagfors.se