Hjälptjänster

logo

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla sjöar och vattendrag. Bestämmelserna om strandskydd regleras i miljöbalken. Avståndet för strandskyddet är generellt 100 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattenområdet, men kan vara utökat upp till 300 meter.

Strandskyddet har två syften, dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

För Klarälven och sjöarna Busjön, Stor-En, Lakenesjön, Rådasjön, Lidsjö och Grässjön finns det ett utökat strandskydd. Länsstyrelsens beslut samt kartor finns i länkar i högerspalten.

För att bygga eller göra andra förändringar inom ett strandskyddat område krävs strandskyddsdispens. Du finner blankett för ansökan om strandskyddsdispens i blankettarkivet till höger under rubriken Miljö.

Dispens krävs inte för komplementbyggnad inom 15 meter från huvudbyggnaden och minst 25 meter från strandlinjen. Se exempel i Naturvårdsverkets skiss i länk i högerspalten.

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-03-24

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKTUPPGIFTER

  Miljö- och byggchef
  Tihomir Jerkovic
  0563-188 40 tihomir.jerkovic@hagfors.se

  Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se