Hjälptjänster

logo

Simskola

I Hagfors kommun ingår simskola i undervisningen.

Normalt sett får eleverna sin simundervisning under förskoletiden. Elever som börjar i förskoleklass höstterminen 2019 kommer dock att få sin simskola senarelagd till åk 1 eftersom simhallen genomgår en renovering under 2019 och 2020.

Elever som behöver ytterligare simundervisning erbjuds stödinsatser.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-11-28

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se