logo

Vägledning utveckling av publik laddinfrastruktur

Klimatarbetet är en viktig del i utvecklingen av vår region. Ett av de regionala målen är ett klimatneutralt Värmland år 2030. Utöver regionala mål finns även lokala mål inom Hagforsstrategins prioriterade område God grön kommun, för att begränsa vår klimatpåverkan. Personbil och lätt lastbil står för den största delen utsläpp av koldioxid, när det kommer till inrikes transporter. Här finns klimatvinster att göra i en omställning till fossilfria fordon. Vi vill underlätta för denna omställning.

I takt med att laddbara fordon ökar på våra vägar måste även laddinfrastrukturen hänga med. Möjligheten till att ladda sitt fordon kan bli en avgörande faktor när du väljer rutt och destination för din resa.

Vägledning för utveckling av publik laddinfrastruktur

Hagfors kommun har, i samarbete med Kil och Forshaga kommuner, tagit fram en vägledning för att snabba på och underlätta för intresserade aktörer/leverantörer att etablera sin service i vår kommun. I vägledningen pekar vi ut vilka områden på kommunal mark som är lämpliga att etablera laddare på och vilka förutsättningar som råder på platsen.

Länk vidare till vägledningen. Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om vägledningen eller är intresserad av att upplåta din mark?

Om du har frågor och synpunkter på vägledningen tar vi gärna emot dem, alla inlägg är värdefulla.

Inom vägledningen finns också en bilaga där vi inkluderat privata aktörer som kan tänka sig att upplåta sin mark för etablering. Den syftar till att förmedla kontakten mellan markägare och intressenter och leverantörer av laddinfrastrukturtjänster på annan mark än kommunens. Utgångspunkten är att sprida ut möjligheterna för etablering av laddstolpar. Det kan vara centralt i tätorterna eller på platser där annan service finns eller vid olika aktivitetsplatser..

Kontakta:

Liisa Larsson

Miljöstrateg

liisa.larsson@hagfors.se

0563-185 00

Söka stöd och bidrag

Just nu finns flera stöd att söka för att installera en laddpunkt. Kommunens energi- & klimatrådgivare finns till hands om du vill ha hjälp med att fylla i ansökningarna. En rekommendation är att först ta en kik på vilka frågor som ställs och vilka underlag som efterfrågas, och förbereda dina svar i ett separat dokument, INNAN du startar ansökan online.

Kontakta energirådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatklivet – Naturvårdsverket

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen.

 • Vem kan söka stödet?
  Alla UTOM privatpersoner
 • Stödet omfattar
  Publik laddstation, dvs öppen för allmänheten (personbilar)
  Laddning för andra fordonstyper, ex lastbil, båt, buss eller flyg
 • Stödets storlek?
  Högst 50% av investeringskostnaden, inget maxtak
 • Ansökningsperiod
  8/11-18/11 2021

Mer information om ansökan Länk till annan webbplats.

Ansök via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda bilen – Naturvårdsverket

Ladda bilen riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

 • Vem kan söka stödet?
  Företag, BRF och andra organisationer
 • Stödet omfattar
  Icke publika laddstationer, som är placerade vid bostaden eller arbetsplatsen.
  Gäller endast personbilar
 • Stödets storlek?
  Högst 50% av bidragsberättigande kostnaderna, max 15.000 kr per laddpunkt
 • Ansökningsperiod
  Hela året så länge stödet finns kvar

Mer information om ansökan Länk till annan webbplats.

Rotavdrag för grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan du som privatperson få skattereduktion när du installerar grön teknik. Hit hör exempelvis installation av laddningspunkt för fordon.

Mer information hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad