logo

Frågor och svar

Här förklarar vi hur, varför, vad och när vi ska ta fram en Hagforsstrategi.

Vad ska vi göra?

Vad får vår kommun att bli den bästa platsen att bo, leva och verka i? Hur ser din bild av Hagfors kommun ut idag, och finns det något i den bilden du vill ändra på och kanske saknar? Vad kan du som medborgare, företagare, föreningsaktiv, kommunal tjänsteman eller politiker göra? Vad vår kommun är, och var vi är på väg är frågor som det inte finns tydliga svar på idag. Tillsammans ska vi försöka hitta svaren på de frågorna under resten av året, och resultatet ska sammanfattas till ett dokument med ett antal fokusområden och mål, som vi kallar Hagforsstrategin.

Varför en strategi?

Vi behöver en gemensam riktning som vägleder oss de kommande åren. Strategin blir ett arbetsverktyg för oss som arbetar inom Hagfors kommun och för beslut som tas inom kommunen efter 2017. Det är också ett dokument som blir ett verktyg för dig som bor, lever och verkar i hela kommunen. Politiker och tjänstemän kan ta beslut och forma sina verksamheter för att nå våra gemensamma mål. Du som medborgare kan skicka in medborgarförslag om du har tankar kring hur vi uppfyller något av målen. Du som företagare och föreningsaktiv kan med hjälp av strategin planera för ditt företags eller förenings verksamhet, samarbeten och bidragsansökningar. På så sätt kan alla bidra till att uppfylla målen.

I en strategi pekar vi ut viktiga fokusområden, mål och vägval som ska utveckla vår kommun. En strategi är en plan för hur Hagfors ska vara och uppfattas de närmaste åren. Den pekar ut vad vi ska göra i Hagfors kommun och vart vi vill vara på väg, inte hur vi konkret ska göra för att nå dit vi vill.

Hur tas Hagforsstrategin fram?

Arbetet med att samordna framtagandet av strategin sker hos Hagfors kommuns utvecklingsenhet. Vad strategin till slut kommer att innehålla beror helt på vad du och alla andra som bor i kommunen tycker.

Under 2016 arrangeras ett antal dialogmöten, besök hos företag och mötesplatser ute i samhället för att du ska få möjligheter att tala om vad du tycker och tänker. Allas synpunkter och tankar sammanställs till ett utkast med fokusområden och mål som ska vara en vägledning och en riktning för hur Hagfors ska vara som kommun de närmaste åren. Det utkastet kommer att visas i en utställning där det finns ytterligare möjligheter att tycka till.

Slutligen sammanställs allt till ett dokument, en Hagforsstrategi, som kommunfullmäktige tar beslut om i december 2016.

Sidansvarig

Senast ändrad