logo

Fristående förskolor

I Hagfors kommun finns fyra fristående förskolor, föräldrakooperativ.

  • Bergatrollet i Bergsäng
  • Bushuset i Ekshärad
  • Kojan i Hagfors
  • Storken i Hagfors

Förskolan är en egen skolform med enskild huvudman. Förskolans läroplan gäller.
Det pedagogiska arbetet vid en fristående förskola ska ledas och samordnas av en rektor.

Sidansvarig

Senast ändrad