logo

Anhörigstöd

Stöd till anhöriga i Hagfors kommun

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller som har ett missbruk/beroende, kan få stöd från kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda anhöriga stöd har förtydligats genom en bestämmelse i socialtjänstlagen 1 juli 2009.

Anhörigas insatser är värdefulla för en bra omsorg, därför är det viktigt att kommunen stödjer och kompletterar insatser som görs av anhöriga.

Målet med stöd till anhöriga är att synliggöra och förebygga, anhörigas psykiska, fysiska och sociala situation. Syftet med stödet är att ge den anhörige stöd och redskap för att kunna hantera och underlätta sin situation, samt att öka tryggheten, det ska också leda till att bibehålla eller höja livskvaliteten för anhöriga och den enskilde. Den du talar med har tystnadsplikt.

Publicerad av

Senast ändrad