logo

Familjecentralen Hagfors 

Att stödja och stärka föräldrarna i föräldraskapet utifrån behov känns angeläget. Vi har samlat alla resurser på en plats för att underlätta för barn och föräldrar att hitta rätt. Familjecentralen finner du i vårdcentralens lokaler i Hagfors, Sjukhusvägen 22, plan 3.

För att få aktuell information om Öppna förskolan ring 070-330 41 02.
Alternativt besök familjecentralen Hagfors på Facebook Länk till annan webbplats.

Aktiviteter

Öppettider och aktiviteter

Måndagar: Öppna förskola klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Tisdagar: Baby (0-2 år) och gravidcafé klockan 9.30-12.00.

Torsdagar: Barnvagnspromenad i Ekshärad med start vid lekparken på Grinnemovägen klockan 10.00 (vinteruppehåll)

Fredagar: Öppna förskola på Familjecentralen i Hagfors klockan 9.30-12.00.

Öppna förskolan är hjärtat i vår verksamhet, där vi inom familjecentralen erbjuder en mötesplats för alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0–6 år. Kolla vår aktuella verksamhet på Facebook sök på Familjecentralen Hagfors eller ring vårt nummer 070-330 41 02.

Barnmorskemottagningen erbjuder graviditetsövervakning och deltar i tematräffarna på öppna förskolan med inriktning på förberedelsen inför föräldraskapet, i samverkan med pappagruppsledare och personal från barnhälsovården. Barnmorskorna utgår från ett gemensamt medicinskt och psykosocialt basprogram för Värmland.
Preventivmedelsrådgivning och gynekologiska cellprovskontroller ingår i barnmorskans uppdrag.

Barnhälsovården arbetar för att främja barns hälsa, trygghet och utveckling och utgörs av barnavårdscentralerna (BHV) samt mödra- och barnhälsovårdspsykolog. BHV erbjuder hälsoövervakning enligt program, vaccinationer, råd och individuellt föräldrastöd. Föräldrastöd/utbildning i grupp anordnas av familjecentralen via BHV-sköterskor. BHV har samverkan med andra verksamheter, som till exempel förskola och socialtjänst.  

Specialpedagogen erbjuder rådgivande och stödjande samtal och handledning till föräldrar och pedagoger för barn i förskoleåldern. Du kan ta kontakt om du känner oro, har frågor eller funderingar kring ditt barns utveckling, beteende eller något annat. Du som förälder är välkommen att själv höra av dig eller få hjälp med kontakten av till exempel förskolepersonal eller barnhälsovården.

På Familjecentralen erbjuder rådgivande och stödjande samtal. Förälder kan söka själv eller bli hänvisad. Servicen erbjuds till blivande föräldrar eller förälder med barn 0–6 år.

Följ Familjecentralen på Facebook

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Förskollärare/samordnare familjecentralen

Anja Hulsart
070-330 41 02
anja.hulsart@edu.hagfors.se

FAMILJECENTRALENS
VERKSAMHETER

Barnmorskemottagningen Hagfors/Ekshärad

010-834 77 17

telefontid

måndag–fredag 8.30–9.30

Barnhälsovården

Hagfors/Ekshärad

010-834 76 22

telefontid

måndag–fredag 8.30–9.30

Familjebehandlare

076-116 13 88

telefontid

tisdagar 8.00–16.00

Specialpedagog

070-191 82 17

Mödra- och barnhälsovårdspsykolog

010-831 43 93 (röstbrevlåda)