logo

Familjecentralen Hagfors 

Att stödja och stärka föräldrarna i föräldraskapet utifrån behov känns angeläget.
Vi har samlat alla resurser på ett ställe för att underlätta för barn och föräldrar att hitta rätt. Familjecentralen finner du i vårdcentralens lokaler i Hagfors, Sjukhusvägen 22, plan 3.

OBS! Öppna förskolan håller stängt från den 16 mars med anledningan av coronaviruset!

Öppna Förskolan

Öppna förskolan är hjärtat i vår verksamhet, där vi inom familjecentralen erbjuder en mötesplats för alla småbarnsföräldrar med barn 0–6 år. Du kan komma och gå när du vill under öppettiderna och det är kostnadsfritt. Vi erbjuder värme, trivsel, skratt, gemenskap och fikastund samt pedagogiska aktiviteter för barn och föräldrar. Besök gärna vår secondhandbutik!

Öppettiderna på öppna förskolan är.

Måndagar klockan 13.00–16.00

Tisdagar klockan 9.00–12.00

Torsdagar klockan 9.00–12.00

Fredagar klockan 9.00–12.00

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen erbjuder graviditetsövervakning och deltar i tematräffarna på öppna förskolan med inriktning på förberedelsen inför föräldraskapet, i samverkan med pappagruppsledare och personal från barnhälsovården. Barnmorskorna utgår från ett gemensamt medicinskt och psykosocialt basprogram för Värmland.
Preventivmedelsrådgivning och gynekologiska cellprovskontroller ingår i barnmorskans uppdrag.

Barnhälsovården

Barnhälsovården arbetar för att främja barns hälsa, trygghet och utveckling och utgörs av barnavårdscentralerna (BHV) samt mödra- och barnhälsovårdspsykolog.
BHV erbjuder hälsoövervakning enligt program, vaccinationer, råd och individuellt föräldrastöd. Föräldrastöd/utbildning i grupp anordnas av familjecentralen via BHV-sköterskor. BHV har samverkan med andra verksamheter, som till exempel förskola och socialtjänst.  

Specialpedagogen

Specialpedagogen erbjuder rådgivande och stödjande samtal och handledning till föräldrar och pedagoger för barn i förskoleåldern. Du kan ta kontakt om du känner oro, har frågor eller funderingar kring ditt barns utveckling, beteende eller något annat. Du som förälder är välkommen att själv höra av dig eller få hjälp med kontakten av till exempel förskolepersonal eller barnhälsovården.

Familjebehandlare

På familjecentralen erbjuder rådgivande och stödjande samtal. Förälder kan söka själv eller bli hänvisad. Servicen erbjuds till blivande föräldrar eller förälder med barn 0–6 år.

Följ Familjecentralen på Facebook

Text

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Förskollärare/Samordnare familjecentralen

Anja Hulsart
070-330 41 02
anja.hulsart@edu.hagfors.se

FAMILJECENTRALENS
VERKSAMHETER

Barnmorskemottagningen Hagfors/Ekshärad

010-8347717

telefontid

måndag–fredag 8.30–9.30

Barnhälsovården

Hagfors/Ekshärad

010-8347622

telefontid

måndag–fredag 8.30–9.30

Familjebehandlare

072-452 66 73

telefontid

tisdagar 8.00–16.00

Specialpedagog

070-191 82 17

Mödra- och barnhälsovårdspsykolog

010-8316586 (röstbrevlåda)

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se