logo

Kunskap kring olika funktionsnedsättningar

På denna sida finner du mer information kring olika funktionsnedsättningar

undersida bild

Astma och allergiförbundets hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om astma, allergier och/eller annan överkänslighet

Diabetesförbundets hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om diabetes.

Riksförbundet HjärtLungs hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar.

Hörselskadades riksförbunds hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om hörselnedsättningar.

FUB´s hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om intellektuell funktionsnedsättning.

 

Hur är det att ha lindrig intellektuell funktionsnedsättning, IF? Unga och vuxna berättar vad IF är för dem, vilket stöd som varit bra, hur det fungerar med vänner och annat i livet. Det här är vad de vill att andra ska veta om IF.

Filmer om Intellektuell funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Mag och tarmförbundets hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om mag- och tarmsjukdomar.

Neuros hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om neurologiska diagnoser.

Sidan "Attention Ung Länk till annan webbplats." vänder sig till ungdomar och unga vuxna som vill lära sig mer om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hitta strategier och få bättre koll på samhällets stöd och vilka rättigheter de har.

Länk till Riksförbundet Attentions hemsida där det finns mer information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Länk till annan webbplats.

Parkinsonförbundets hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om parkinson.

Reumatikerförbundets hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om reumatism.

RLS förbundets hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om RLS (Restless Legs).

Synskadades riksförbunds hemsida Länk till annan webbplats. finner du mer information om synnedsättningar.

Publicerad av

Senast ändrad