logo

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTINFORMATION

Kommunikatör
Ralf Sundhäll
0563-187 29
073-271 33 49
ralf.sundhall@hagfors.se

Avdelningssamordnare samhällsbyggnadsavdelningen
Jenny Fridberg
0563-187 47
jenny.fridberg@hagfors.se