logo

Politik och kommun

Kommunens valda politiker beslutar hur kommunen ska organiseras och hur de pengar som finns i budgeten ska fördelas. Kommunfullmäktiges sammansättning bestäms av allmänna val vart fjärde år och kommunstyrelsen och nämnderna får den sammansättning som fullmäktige bestämmer.

Kommunens avdelningar och tillhörande enheter arbetar för att de beslut som politikerna fattar ska bli verklighet. Personalen som arbetar på en avdelning eller en enhet är inte valda politiker utan anställda som arbetar med dagliga frågor, som till exempel skola, äldreomsorg eller vägunderhåll.

Kommunalråd och förtroendevalda

Kommunalrådet är den enda politiker som fullgör sitt uppdrag på heltid och får ett arvode för detta från kommunen. Övriga förtroendevalda är fritidspolitiker och sköter sitt uppdrag vid sidan av sitt ordinarie jobb eller andra åtaganden.

Möteskalender

På hemsidan publiceras sammanträdesdagar så du kan se vilka dagar olika nämnder sammanträder. Här hittar du också kallelser till politiska möten.

Aktuella handlingar publiceras när sådana finns och är av större allmänt intresse. Du kan också få mer information om de beslut som tagits genom att läsa protokollen.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunfullmäktiges ordförande

Peter Åkerström (OR)
peter.akerstrom@hagfors.se

Kommunstyrelsens ordförande

Jens Fischer (OR)
0563-18530 eller 070-6518530
jens.fischer@hagfors.se

Kommunledningsutskottets
ordförande

Jens Fischer (OR)
0563-18530 eller 070-6518530
jens.fischer@hagfors.se

Barn- och bildningsutskottets ordförande

Boo Westlund (OR)
boo.westlund@hagfors.se

Miljö- och byggnämndens
ordförande

Christer Stenmark (OR)

christer.stenmark@hagfors.se

Individ- och omsorgsutskottets
ordförande

Thony Liljemark (OR)

070-1814405 thony.liljemark@hagfors.se

Oppositionsråd

Tomas Pettersson (S)
0768-430430
tomas.pettersson@hagfors.se

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.