logo

Barn och ungdom

De allra flesta barn och unga mår bra och lever under trygga
förhållanden. Under uppväxten kan det ändå hända att man någon gång är i behov av extra hjälp för att kunna hantera sin situation.

Här kan du läsa om de verksamheter inom Hagfors kommun som kan erbjuda barn och ungdomar samt deras familjer olika former av råd och stöd.

Om det är information om socialt arbete kring vuxna du söker, så är det vuxengruppen du bör kontakta.

Tystnadsplikt

Alla uppgifter som rör dig eller dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Socialsekreterarna eller annan personal får aldrig, som huvudregel, lämna ut några uppgifter om dig eller dina närstående till någon annan myndighet eller utomstående personal.

Du som är ung kan få stöd på en ny webbplats

Koll på Soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats om socialtjänsten för dig som är under 21 år (Soc och socialtjänsten är samma sak).

Webbplatsen är ett stöd för dig som

  • redan är i kontakt med socialtjänsten
  • har funderat på att kontakta socialtjänsten för att du mår dåligt
  • vet någon annan som mår dåligt
  • vill veta mer om socialförvaltningen

Koll på Soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger dig formation om vad socialtjänsten gör, tips inför möten, och det finns hjälp för dig som vill ta kontakt.


Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Socialchef

Maria Persson
0563-186 65

Verksamhetschef IFO

Charlott Sjöberg
0563-188 71

individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Gruppledare
Barn- och ungdomsgruppen

Carina Stålhandske
individochfamiljeomsorg@hagfors.se

Telefontid socialsekreterare

0563-185 00
måndag–fredag 08.30-09.30


För akuta ärenden utanför kontorstid, kan du kontakta

Socialjouren på nummer
076-139 53 59 (OBS! endast vid akuta ärenden)

Besöksadress

Barn och ungdomsgruppen
Abborrtorpsvägen 8
683 31 Hagfors

Faxnummer 0563-18618