logo

Halkbekämpning

Det går att bekämpa halka på olika sätt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i Hagfors kommun.

I Hagfors centrum använder vi stenflis för att bekämpa halka på trottoarerna på Torget, Skolgatan, Kyrkogatan och delar av Köpmangatan. På övriga gator och vägar i kommunen använder vi saltblandad sand.

Ta bort snö och is från gångbanan utanför din fastighet och sanda om det är halt. Sand kan du ofta hämta gratis från någon av kommunens sandlådor. Notera dock att sandlådor fylls när vi har resurser tillgängliga.

Sand och salt för egen halkbekämpning kan också köpas från byggvaru- eller trädgårdshandlare.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst samhällsbyggnad

0563-189 90
va-renhallning@hagfors.se

Driftledare Gata/Trafik/Park
Malin Skoog