Hjälptjänster

logo

Ekonomiskt bistånd

Alla invånare i Hagfors har rätt till ekonomisk grundtrygghet. Du som har behov av ekonomiskt stöd eller rådgivning kan vända dig till vuxengruppen inom individ- och familjeomsorgen.

Ekonomiskt bistånd
Du som bor i Hagfors kommun och inte kan försörja dig och din familj på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Socialtjänstlagen reglerar kommunens skyldigheter och medborgarnas rättigheter men den reglerar inte i detalj hur arbetet ska bedrivas. Verksamheten styrs av lagen men också av de mål och riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige.

Rådgivning
Budget- skuldrådgivaren inom individ- och familjeomsorgen erbjuder kostnadsfri rådgivning i frågor om ekonomi, till exempel budget, hushållsekonomi, avbetalningar och skuldsanering.

Hur går du tillväga?
Första gången du söker bistånd ringer du och bokar en tid genom socialförvaltningens reception. Om det är möjligt får du också prata med den handläggare som du får tid hos, så du kan förbereda dig inför ditt första besök. Mer information och ansökningsblanketter får du hemskickade eller så kan du ladda ner dem från hemsidan, i spalten till höger på den här sidan eller längre ner på sidan om du surfar via mobil enhet.

Överklagan
Om du gör en ansökan om bistånd, och får ett beslut som du inte är nöjd med, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett beslut som inte helt motsvarar din ansökan åtföljs alltid av anvisningar om hur man kan överklaga.

Synpunkter och klagomål
Om du har synpunkter på handläggningen av ditt ärende eller på hur du har blivit bemött finns en särskild blankett du kan använda för att framföra detta på. Dina åsikter är viktiga för oss för att vi på bästa sätt ska kunna utveckla vår verksamhet.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-08-12

Telefontid reception
0563-185 00 växel
måndag-fredag 8-12, 13-16

Telefontid budget- skuldrådgivare
0563-185 00
måndag-fredag 9-12, 13-15

Telefontid socialsekreterare
0563-185 00
måndag-fredag 09.00-09.30
måndag även 13.30-14-30

Besöksadress
Socialkontoret
Köpmangatan 3
683 80 Hagfors

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se